Du er her: ForsideSelvbetjeningREGNVAND - Udledning af tag- og overfladevand til recipient

REGNVAND - Udledning af tag- og overfladevand til recipient

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til en recipient (vandløb, drænledning, søer, kyst m.v.)

Du skal ansøge om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til en recipient.

Du finder ansøgningsskema om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til recipient her:

Udledning af tag- og overfladevand til recipient (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise den præcise placering af udløbet til recipienten samt placeringen af evt. bassin.

Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand, inkl. markering af afpropningssteder.

Bemærk: Du har dog IKKE lov til selv at foretage til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, her skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om udledningstilladelse her.

Hvis der er foretaget til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, skal den autoriserede kloakmester fremsende en underskrevet færdigmelding til Faxe Kommune.

Teknologisk Institut har også oprettet en hjemmeside omkring håndtering af regnvad ved LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) - www.laridanmark.dk. Her kan du få information og inspiration omkring håndtering af regnvand. Du kan også se en film om regnvandsbed her