Du er her: ForsideTrafik & VejeBeplantning mod vejRegulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse

Faxe Kommune sørger for at glatførerbekæmpe på alle offentlige veje efter en prioriteret rækkefølge.

Den prioriterede rækkefølge sker ud fra en betragtning om, at de veje der har størst betydning for det overordnede vejnet glatførebekæmpes først – og først når disse veje er farbare, bliver de øvrige veje vedligeholdt.

Faxe Kommune har fra 1. september 2016 vedtaget et nyt regualtiv om vintervedligehold og renholdelse. I regulativet finder du information om hvordan Faxe Kommune glatførebekæmper og hvordan grundejerne skal forholde sig til glatførebekæmpelse og renholdelse både mod offentlig vej og privat fællesvej.

Regulativ om vintervedligehold og renholdelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Regulativ om vintervedligehold og renholdelse - bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)