Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldVand & SpildevandRegulativ for tømningsordningen

Regulativ for tømningsordningen

Regler for tømningsordningen for ejendomme med bundfældningstanke i Faxe Kommune er fastsat i regulativet for ordningen

Regler for tømningsordningen for ejendomme med bundfældningstanke i Faxe Kommune er fastsat i regulativet for ordningen.
                                                         
Byrådet har vedtaget et tømningsregulativ, som omfatter alle ejendomme i Faxe kommune med en bundfældningstank som  f.eks. en septiktank eller en trixtank. Det er ejendomme som ligger udenfor byernes kloakoplande. Ejendomme med samletanke er også omfattet af ordningen. Tømningen udføres på vegne af kommunen af Faxe Forsyning, Faxe Spildevand A/S.

Tømningsordningen skal danne grundlag for en effektiv miljø- og serviceorienteret behandling, af spildevandet udenfor de kloakerede områder. I regulativet er der bla. bestemmelser om reparation og vedligeholdelse, ændringer af spildevandsanlæg, sløjfning af tilbageværende bundfældningstanke indenfor de kloakerede oplande samt krav om tinglysning af afledningsret over 3. parts ejendom.

Tømningsfrekvensen er bl.a. gjort afhængig af tankstørrelsen.

Regulativet er vedtaget efter Bekendtgørelsen nr. 1448 af 22. december 2007 om spildevandstilladelser samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg som udmøntet i Betalingsvedtægten for kloakforsyning i Faxe Kommune.

Har du spørgsmål til tømningsordningen er du velkommen til at kontakte kommunen på telf. 56 20 30 00 og Faxe Spildevand A/S på tlf. 56 20 46 90 hvad angår betalings- og driftsmæssige forhold.

Regulativ for tømningsordningen (PDF-fil åbner i nyt vindue)