Renserier

Tøjklemmer på snor
Etablering, drift og ændring af renserier samt ind-og udleveringssteder skal ske i overensstemmelse med renseribekendtgørelsen.

Siden 1. januar 2004 har det ikke været tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme. Forbuddet gælder ikke for renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.

Faxe Kommune skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind-og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind-og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering efter rensning.

Du kan læse mere om renserier på Miljøstyrelsens hjemmeside her