Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldMiljøRensning af asbesttage

Rensning af asbesttage

Hvis du vælger at rense dit gamle asbestholdige eternittag, er det vigtigt, at du sørger for, at det bliver gjort korrekt.

Hvorfor er asbest farligt?

Asbest, som i mange år blev brugt i byggematerialer, kendes bedst fra eternittage. Når man håndterer materialer, der indeholde asbest, kan forkert behandling frigive mikroskopiske asbestfibre, som kan trænge ned i lungerne, og det kan være kræftfremkaldende. Asbestfibrene kan også forårsage forurening.

Hvordan ved jeg om mit tag indeholder asbest?

Hvis dit tag er et eternittag etableret før 1984, indeholder det asbest. Hvis det er et par år yngre kan det også indeholde asbest. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke det nummer, som står på oversiden af tagpladerne. Hvis nummeret begynder med 4 eller 5, er pladerne fri for asbest. Læs nærmere på Boligejernes Videncenter, Bolius.

Hvis du selv skal rense dit asbesttag

For private og firmaer uden dispensation fra Arbejdstilsynet er højtryksspuling af asbestholdige tage forbudt, da sådan en afrensning vil flå asbestfibrene af taget med risiko for spredning til omgivelserne.

  • Du må ikke bruge højtryksspuler eller hurtigtkørende værktøj. Du må heller ikke skære i materialerne med vinkelsliber eller rundsave.
  • Du skal i stedet rense med håndkraft. Du kan bruge en haveslange og en halvstiv børste. Brug ikke en stålbørste, da den vil løsrive for mange asbestfibre. Vandet fra haveslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støv.
  • Anvendelse af rensemidler bør generelt undgås, specielt hvor tagvandet ledes til regnvandssystemet (separat system), da vandet løber direkte i vandløb eller søer uden rensning.

Når firmaer højtryksspuler asbestholdige eternittage

Det er som udgangspunkt forbudt, at højtryksspule asbestholdige tage. Arbejdstilsynet har dog givet dispensation til højtryksspuling med noget udstyr. Her afskærmes højtryksspulingen og rensevandet opsamles og filtreres inden afledning.

Hvis du lader et firma stå for afrensningen, bør du sikre dig, at firmaets arbejdsmetoder er godkendt af Arbejdstilsynet.

Hvis der opstår forurening

Hvis der opstår forurening skal kommunen kontaktes hurtigst muligt.

Opstår der en akutforurening, skal du altid henvende dig til alarmcentralen på tlf. nr. 112.

Den enkelte grundejer hæfter selv for udgifter i oprensning af forurening i forbindelse med rensning af asbestholdige tage.

Arbejdstilsynets regler for arbejde med asbest

Reglerne finder du i asbestbekendtgørelsen.