Beboeres ferierejser

Servicedeklaration for beboeres ferierejser. Godkendt af Byrådet den 13. marts 2014.

Formålet med servicedeklaration

Servicedeklarationen har til formål at skabe en fælles forståelse, en fælles udvikling samt en fremtidig kvalitetssikring af de ydelser som bliver leveret af Center for Social & Beskæftigelse.

Servicedeklarationen beskriver Faxe Kommunes serviceniveau i forbindelse med ferierejser for borgere visiteret til længerevarende botilbud efter servicelovens §108 eller §108-lignende tilbud.

Lovgrundlag

Den 23. august 2009 trådte FN’s internationale handicapkonvention i kraft i Danmark. Konventionen handler om mennesker med funktionsnedsættelser, deres menneskerettigheder, frihedsrettigheder og grundrettigheder. Konventionen skal via sine klare definerede rettigheder bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker har. Rettighederne i konventionen handler bl.a. om handicappedes ret til deltagelse i det kulturelle liv, fritid, ferie og sport.

Servicelovens § 81, stk 1, nr. 3 ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Formålet med indsatsen er at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje”.

Pædagogisk Formål

Det pædagogiske formål er, at handicappede som opholder sig i et langvarigt botilbud efter servicelovens § 108 får mulighed for at opleve sig selv i andre sociale og kulturelle sammenhænge.

Serviceniveauet

Serviceniveauet for borgere visiteret til længerevarende botilbud efter servicelovens §108 eller §108-lignende tilbud. Fællesrejser og ferieophold: Rejser og ferieophold betragtes som en del af tilbuddet under følgende forudsætninger:

  • Når en del af eller hele botilbuddet rejser samlet
  • når det samlede antal ferie/rejsedage ikke overstiger 5 dage indenfor et kalenderår
  • fællesrejser ud over 5 dages varighed defineres som individuelle rejser.

Beboerbetaling

Beboerbetaling fællesrejser

Den enkelte borger skal i forbindelse med fællesrejser alene betale for egne udgifter og egen andel af fællesudgifter til rejse, forplejning og ophold.

Beboerbetaling individuelle rejser og ferieophold

Beboeren betaler udgiften til egen rejse og ophold samt ledsagerens rejse og ophold, f.eks. billetter, kost, entre, hotelværelse, forsikringer, koloni/ferietillæg m.v. Beboeren skal selv stå for rekrutteringen af de ledsagere, som skal bistå beboeren under ferie.

Servicedeklarationen kan læses i et samlet dokument nedenfor:

Servicedeklaration for beboeres ferierejser godkendt den 13. marts 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)