Rottebekæmpelse

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter. Det er din pligt som grundejer/borger at anmelde det til os, hvis du observerer rotter.
Rotter Rotter skal anmeldes til kommunen.

Brug skemaet "Anmeldelse af rotter" for at fortælle kommunens rottefænger om mistanke eller konstateret rottetilfælde.

Eller ring på tlf. 5620 2920, alle hverdage mellem kl. 9.00-10.00.

Alle ejendomme i landzone (samt landbrug i byzone), får besøg af kommunens rottebekæmper.

I byzone og i sommerhusområder kommer vi kun efter anmeldelse.

Se beskrivelse af kommunens indsats mod rotter på denne side.

Typiske tegn på rotter
Inden du giver kommunen besked om rotter på en ejendom, er det vigtigt, at du har konstateret huller i jorden eller andet, som gør, at mistanken om rotter kan lokaliseres. Typiske tegn på rotter kan være:

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved mistænkelige huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en tokrone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Se evt. siden om andre skadedyr.

Du kan eventuelt benytte skadyrsguiden (Århus Universitet) til at fastlægge, hvilket skadedyr du er generet af.