En særlig dag var det….

En særlig dag var det….
...... da 40 års jubilæet for Telefonkontakten ved Ove Nielsen blev fejret fredag d. 7. juni i Æblehaven.

Både borgere, venner og familie og samarbejdspartnere kom til den store dag, og Borgmester Knud Erik Hansen understregede i sin tale, den værdi Ove Nielsen tilfører borgerne i Faxe Kommune, når han ringer til dem hver dag året rundt: ’Det er stort, og du gør en forskel Ove’, sagde borgmesteren.

Herefter overtog Centerleder Henrik Vilsbøll fra Æblehaven ordet og takkede for det altid glade humør Ove han var i og fortalte om, hvor vigtigt frivilligt arbejde er for både borgeren, den frivillige og for alle andre.

Ida Højbjerg som er Oves afløser, fortalte om hvordan hun startede i job som telefonist tilbage i 60’erne. Det er ikke helt det samme job hun udfører i dag i Telefonkontakten, men hun arbejder da stadig – med en telefon og som 84 årig…
 

Ove Nielsen ved Telefonkontaktens jubilæum den 7. juni 2013 Ove Nielsen ved Telefonkontaktens jubilæum den 7. juni 2013
Ove Nielsen ved Telefonkontaktens jubilæum den 7. juni 2013 Ove Nielsen ved Telefonkontaktens jubilæum den 7. juni 2013