Du er her: ForsideFamilie og børnAktuelle projekter og indsatserSærlig støtte til Børn og Unge

Særlig støtte til Børn og Unge

Børn og Unge afdelingen yder særlig støtte til Børn og Unge i henhold til Servicelovens kapitel 11. Støtten vil oftest bestå af forskellige indsatser rettet mod barnet eller forældrene og med det overordnede fælles formål at sikre barnet/den unge gode udviklingsmuligheder. Indsatserne kan variere både i indhold, form og intensitet – fra korte eller lidt længere samtaleforløb som det mindst indgribende tilbud, til en egentlig anbringelse af barnet, som det mest indgribende. Ind i mellem disse yderpunkter har vi f.eks. familiebehandling, aflastningsordninger og praktisk hjælp.

Formålsbestemmelse - Særlig støtte til Børn og Unge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Arbejdet begyndes altid med en kortlægning af situationen i familien – enten i form af en kort børnefaglig vurdering (hvis der er tale om små, afgrænsede problemer) eller i form af en egentlig børnefaglig undersøgelse. Se vores folder om børnefaglige undersøgelser her

Børnefaglige undersøgelser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Både undersøgelsen og den efterfølgende indsats planlægges i et tæt samarbejde med forældrene og forældrenes oplevelser og vurderinger indgår i det skriftlige arbejde, som er resultatet af undersøgelserne.

Arbejdet er organiseret i teams, opdelt efter barnets alder og situation. På denne måde kan vi sikre, at sagsbehandleren har en grundig indsigt i de særlige forhold som gør sig gældende for målgruppen.

Småbørnsteamet

arbejder med forebyggende og behandlende indsatser rettet mod børn under 12 år og deres forældre. Teamet har et tæt samarbejde med Familie- og PPR-enheden, med sundhedsplejen og med daginstitutionerne og skolerne.  En meget stor del af småbørns-teamets arbejde handler om at støtte forældrene med forebyggende indsatser af forskellig art og følge op på, om formålet med indsatserne opnås.

Ungeteamet

arbejder med forebyggende og behandlende indsatser rettet mod børn over 12 år og deres forældre. Teamet er placeret i kommunens nye ungeprojekt, Labyrint, som er placeret på Ungecenter Solhjem. I Labyrint indgår ungeteamet i en tværfaglig organisering sammen med kontaktpersoner/ungemedarbejdere, psykologer og familiekonsulenter. Derudover inddrages de unges lærere og andre fra det professionelle netværk i arbejdet.
Læs folderen om Labyrint her

Labyrint (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Læs mere om Ungecenter Solhjem her (Link til Solhjems hjemmeside/beskrivelse)

Anbringelsesteamet

varetager sagsbehandlingen omkring Faxe Kommunes ca. 100 anbragte børn. Disse børn bor i plejefamilier, på opholdssteder, på institutioner, på kost- og efterskoler samt i egne værelser.  Det er anbringelsesteamets opgave at støtte barnet under anbringelsen, at føre tilsyn med barnet og at sikre, at målet med anbringelsen nås.  Derudover er det anbringelsesteamets opgave at støtte forældrene og at hjælpe anbringelsesstederne – særligt plejeforældrene – i deres opgave med barnet.
Du kan læse mere om anbringelse udenfor hjemmet i vores forældrefolder.

Anbringelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Administration - kontakt

Afdelingen har to administrative medarbejdere og en koordinator. Henvendelse til Børn og Unge afdelingen kan rettes til de administrative medarbejdere Anette Francker, tlf. 5620 3953 eller Karen Nordlund tlf.  5620 3919, eller på mail:  bornogunge@faxekommune.dk.
Afdelingens postadresse er Børn og Unge Afdelingen, Faxe Kommune, Frederiksgade 8, 4690 Haslev.
Leder for Børn og Unge afdelingen: Annette E. Rasmussen