Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 5. december 2017

Ældrerådet - 05-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 5. december 2017 kl. 15:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg
Fritz Christensen
Hanne Margrethe Staarup

54. Præsentation af medlemmer

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 5. december 2017

Medlemmerne har en præsentationsrunde.

 

Merete Toylsbjerg deltog ikke under punktet.55. Valg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Valg af formand, næstformand, medlem til regionsældrerådet samt suppleant til regionsældrerådet.

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 5. december 2017

Kaj Christensen blev valgt som formand.

Erik Nielsen blev valgt som næstformand.

Erik Nielsen blev valgt som repræsentant til regionsældrerådet.

Hanne Margrete blev valgt som suppleant til regionsældrerådet.

 

Merete Toylsbjerg deltog ikke under punktet.56. Orientering om ældrerådets arbejde

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 5. december 2017

Formand Kaj Christensen orienterer om ældrerådets arbejde.

 

Merete Toylsbjerg deltog ikke under punktet.57. Forslag til første mødedato i det nye år

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 5. december 2017

Første møde dato er torsdag den 1. februar kl. 13.

 

Merete Toylsbjerg deltog ikke under punktet.58. Evt.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Beslutning i Ældrerådet den 5. december 2017

Ældrerådet drøftede forskellige ting og formand Kaj Christensen går videre med dem.

 

Merete Toylsbjerg deltog ikke under punktet.Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg
Fritz Christensen
Hanne Margrethe Staarup