Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Folkeoplysningsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 4. december 2017

Folkeoplysningsudvalget - 04-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 4. december 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev


57. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.15.00-A00-11-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i dette punkt.58. Aftenskoletilskud 2018

Sagsnr: 18.15.01-Ø40-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Der er i Faxe Kommune fem godkendte aftenskoler: AOF Østsjælland, LOF Haslev, LOF Faxe, FOF Sydøst og Dalby-Tureby Husflid.

I henhold til retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning beregnes tilskuddet i det kommende år, 2018, på baggrund af aftenskolernes udgifter til lærerløn og lederhonorar i det senest afsluttede regnskabsår, her = 2016.

Tilskuddet til lønudgifter beregnes i forhold til de godkendte tilskudsbrøker: 1/3 tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag, 8/9 tilskud til undervisning for handicappede, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning og tilskuddet til lederhonorar, kan samlet højst udgøre 13% af udgifterne til lærerløn.

Det fremgår også af retningslinjerne, at Folkeoplysningsudvalget i særlige tilfælde kan forhøje eller nedsætte en aftenskoles tilskud for det kommende år efter en konkret saglig vurdering.

Budgettet for 2018 er i alt på 1.888.306 kr., heraf 1.693.186 kr. til undervisning, 68.803 kr. til aktiviteter, 29.317 kr. til lokaler samt nettobetaling til andre kommuner på ca. 97.000 kr. Der er i år lavet en reservering af pris og løn fremskrivning på 35.000 kr. i henhold til budgettet som er vedtaget af byrådet.

Beløbet kommer til udbetaling medio 2018 for så vidt den faktiske pris/lønberegning svarer til den forventede.

Budgettet giver mulighed for at give aftenskolerne tilskud svarende til 95,5% af beregningsgrundlaget(regnskab 2016). Det giver tilskud til voksenundervisning i 2017 jf. nedstående og vedlagte bilag:

·         AOF Østsjælland: 326.798,73 kr.

·         LOF Haslev: 572.002,05 kr.

·         LOF Faxe: 531.724,41 kr.

·         FOF Sydøst: 314.502,86 kr.

·         Dalby-Tureby Husflid: 6.447,35 Kr.

  

Et samlet forventet tilskud til aftenskolerne for 2018 på 1.848.475,40 kr. dog med et forbehold for betaling fra og til andre kommuner.  

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, suppleret af Faxe Kommunes egne retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Økonomi

Aftenskoletilskuddet afholdes indenfor rammerne af budgettet til folkeoplysende voksenundervisning.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud jf. ovenfor og som beregnet i vedlagte bilag.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 59. Haslev KFUM Idrætsforening - ansøgning om at blive folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.00-P19-3-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Haslev KFUM Idrætsforening søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening i.ht. Folkeoplysningsloven.

Haslev KFUM Idrætsforening er stiftet d. 2. april 1973, og Foreningens har til formål at skabe gode sunde rammer omkring idrætslivet og anser det for at være en opgave at skabe et kristent fællesskab for foreningens medlemmer.

Haslev KFUM Idrætsforening har et kristent element i deres formålsbeskrivelse, men foreningens aktivitetsafvikling er af idrætsmæssig karakter - De primære aktiviteter er Floorball og volleyball.

Foreningen har på nuværende tidspunkt 15 medlemmer, og holder til i Haslev Hallerne.

Administrationens opsummerede bemærkninger i forhold til foreningens opfyldelse af folkeoplysningslovens krav:

 • Haslev KFUM Idrætsforening lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur
 • Haslev KFUM Idrætsforening har indsendt referat, regnskab og vedtægter
 • Haslev KFUM Idrætsforening har ikke medlemmer under 25 år

 

Som godkendt folkeoplysende forening kan foreningen modtage tilskud, herunder udviklingspulje, aktivitetstimetilskud og lokaletilskud samt anvises lokaler.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

  Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Boregerservice indstiller,

at Haslev KFUM Idrætsforening godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.60. Lærernes Football Club af 2007 - ansøgning om at blive en folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.00-P19-4-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Lærernes Football Club af 2007 søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening i.ht. Folkeoplysningsloven.

Lærernes Football Club af 2007 er stiftet d. 9. oktober 2007, og foreningens formål er igennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab og interesse for fodbold. Herved er det opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel, og deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet.

Lærernes Football Club af 2007 spiller Herre 8-mands fodbold i Haslev og Næstved i DBU-regi, og gennemsnitsalderen på spillertruppen ligger mellem 30-45 år.

Foreningen har på nuværende tidspunkt 16 medlemmer, og holder til i Nordskovhallen og Bråby Idrætsplads.

Administrationens opsummerede bemærkninger i forhold til Foreningens opfyldelse af folkeoplysningslovens krav:

 • Lærernes Football Club af 2007 lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur
 • Lærernes Football Club af 2007 har indsendt referat, regnskab og vedtægter
 • Lærernes Football Club af 2007 har ikke medlemmer under 25 år

 

Som godkendt folkeoplysende forening kan foreningen modtage tilskud, herunder udviklingspulje, aktivitetstimetilskud og lokaletilskud samt anvises lokaler.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

  Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Boregerservice indstiller,

at Lærernes Football Club af 2007 godkendes som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.61. Faxe Familie & Firmaidræt - ansøgning om at blive en folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.00-P19-5-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Faxe Familie & Firmaidræt søger Folkeoplysningsudvalget om godkendelse til at blive en folkeoplysende forening i.ht. Folkeoplysningsloven.

Faxe Familie & Firmaidræts formål er igennem arbejdspladser, familie, enkeltpersoner eller andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Faxe Familie & Firmaidræts blev stiftet d. 26. april 1983, og er en flerstrenget idrætsforening, som tilbyder aktiviteter for både voksne og børn.

Aktiviteter:

 • Svømning
 • Senioridræt
 • Motion
 • Badminton
 • Tennis

Foreningen har 541 medlemmer hvor 200 af disse er under 25 år, og foreningen holder til i egen træningsfacilitet på Ny Strandvej i Faxe.

 

Administrationens opsummerede bemærkninger i forhold til Foreningens opfyldelse af folkeoplysningslovens krav:

 • Faxe Familie & Firmaidræt lever op til lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur, og administrationen har i sagsbehandlingen vægtet især foreningens formålsbeskrivelse, samt de faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter

Som godkendt folkeoplysende forening kan foreningen modtage tilskud, herunder udviklingspulje, aktivitetstimetilskud og lokaletilskud samt anvises lokaler.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Faxe Familie & Firmaidræt godkendes som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 62. KFUM Spejderne Sædder Gruppe - Ansøgning om aktivitetstimetilskud

Sagsnr: 18.15.05-A00-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

KFUM Spejderne - Sædder Gruppen har hjemsted i Køge Kommune tæt ved kommunegrænsen til Faxe Kommune.

På grund af Sædder Gruppens geografiske placering meddeler foreningen at deres medlemsgrundlag generelt er fordelt ca. 50/50 mellem de to kommuner. I indeværende år er ca. 35 % af medlemmerne fra Sæddergruppen fra Faxe Kommune.

Foreningens aktiviteter og samarbejdsrelationer er primært fordelt mellem byerne Algestrup (Køge Kommune) og Terslev (Faxe Kommune).

Aktiviteterne omhandler bl.a. skole, kirke og foreningssamarbejder i både Algestrup og Terslev.

På nuværende tidspunkt får foreningen aktivitetstimetilskud af Køge Kommune for de medlemmer der er bosat i hjemstedskommunen.

KFUM Spejderne - Sædder Gruppen ansøger på baggrund af den ovenstående problemstilling aktivitetstimetilskud for foreningens medlemmer bosat i Faxe Kommune.

Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 siger at der i særlige tilfælde kan ydes tilskud og anvises lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen. Bestemmelsen sigter mod at motivere til øget samarbejde mellem kommunerne, i områder hvor deltagergrundlaget og det folkeoplysende udbud er spinkelt.

Administrationen indstiller at Sædder Gruppens ansøgning omkring aktivitetstimetilskud godkendes for at sikre at borgerne i Terslev og omegn kan få et bredt folkeoplysende tilbud i deres lokalområde.

 

Administrationen anbefaler følgende betingelser for godkendelse af aktivitetstimetilskud

 • At mindst 25 % af foreningens medlemmer er bosat i Faxe Kommune
 • At foreningen løbende afvikler aktiviteter i både Faxe Kommune, såvel som i hjemstedskommune
 • At godkendelsen gælder i 2018 og 2019 – Herefter genbehandles godkendelsen
 • At Sædder Gruppen ikke med en evt. godkendelse bliver berettiget til andre tilskud eller lokaleanvisning i Faxe Kommune

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Boregerservice indstiller,

at Sædder Gruppen i 2018 og 2019 kan modtage aktivitetstimetilskud i Faxe Kommune under forudsætning af minimum 25 % af medlemmerne er bosat i Faxe Kommune og at foreninger også har/afvikler aktiviteter i Faxe Kommune.

at spørgsmålet genbehandles ultimo 2019 med henblik på en mulig videreførsel af ordningen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 63. Gennemgang af folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017, har Folkeoplysningsudvalget på et tidligere møde besluttet at de enkelte foreningers status som folkeoplysende forening vil blive gennemgået på ny.

Baggrunden for gennemgangen er et ønske om at sikre at foreningernes vedtægter, struktur og organisering lever op til skærpelserne i lovgivningen.

 

Værktøj: Administrationen har udarbejdet et godkendelsesskema indeholdende de lovgivningsmæssige krav til foreningernes vedtægter, struktur og organisering. Kravene behandles og vægtes i forhold til om den pågældende er forening er folkeoplysende eller tilbyder voksenundervisning.

 

Proces: Genbehandlingen af alle folkeoplysende foreninger forløber over 4 udvalgsmøder.

 

Genbehandlingen omfatter denne gang følgende folkeoplysende foreninger som er opdelt i tre overordnet grupper: godkendt uden bemærkninger, godkendt under forudsætning af en eller flere ændringer inden for 2 år eller 3 mdr. samt ikke godkendte foreninger

 

Godkendes uden bemærkninger:

 

Sammenfatning af sagsbehandling, at efterfølgende foreninger lever op tl lovens krav til vedtægter, aktiviteter og struktur:

 

 • De Blå Haslevspejdere
 • De Grønne Pigespejdere
 • Haslev Svømmeklub
 • Haslev Trop
 • Haslev Trampolin- og Turn-gymnaster (HTT)
 • Karise Idrætsklub
 • KFUM - Karl af Rise
 • Kongsted Skytteforening
 • Roklubben Viking
 • Rønnede Golfklub
 • Rønnede IF
 • Spjellerup-Torøje Gymnastik Forening
 • Karise Tennisklub
 • Haslev Tennisklub
 • Vietnamesisk Kultur & Idrætsforening
 • Team Faxe Håndbold
 • Rønnede Sportsrideklub
 • Ulse Tennis Club

 

 

Godkendes med forbehold:

 

Sammenfatning af sagsbehandling, at efterfølgende foreninger godkendes med forbehold:

 

 • DDS Faxe
 • FDF Haslev
 • KFUM-spejderne Kongsted
 • KFUM Rollo Gruppe

 

DDS Faxe, FDF Haslev, KFUM-spejderne Kongsted og KFUM Rollo Gruppe lever ikke op til kravet omkring indsendelse af et individuelt vedtægtstillæg

 

 • Haslev Sportsdykker Klub
 • Haslev Taekwon-Do Skole

 

Haslev Sportsdykker Klub og Haslev Taekwon-Do Skole lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål

 

 

 • Svalebæk Idrætsforening

 

Svalebæk Idrætsforening lever ikke op til kravet omkring formue ved ophør

 

 • Østsjællands Flyveklub

 

Østsjællands Flyveklub lever ikke op til kravet omkring det demokratiske og fællesskabsmæssige element i foreningens formål og er uklar omkring formue ved evt. ophør

 

 • Haslev Skaterhal

 

Administrationen har undersøgt bestyrelsens lovlighed i forhold til medlemmernes relation til faciliteten og afventer foreningens tilbagemelding

 

 • Haslev Uni Cykel Klub (HUCK)

 

Haslev Uni Cykel Klub (HUCK) lever ikke op til kravet omkring udarbejdelse af et formål i foreningens vedtægter

 

 

Ikke godkendt: 

 

Ingen.

 

Lovgrundlag

L13 lov om ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at,

a) følgende foreninger godkendes som folkeoplysende foreninger uden bemærkninger:

 

 • De Blå Haslevspejdere
 • De Grønne Pigespejdere
 • Haslev Svømmeklub
 • Haslev Trop
 • Haslev Trampolin- og Turn-gymnaster (HTT)
 • Karise Idrætsklub
 • KFUM - Karl af Rise
 • Kongsted Skytteforening
 • Roklubben Viking
 • Rønnede Golfklub
 • Rønnede IF
 • Spjellerup-Torøje Gymnastik Forening
 • Karise Tennisklub
 • Haslev Tennisklub
 • Vietnamesisk Kultur & Idrætsforening
 • Team Faxe Håndbold
 • Rønnede Sportsrideklub
 • Ulse Tennis Club

 

b) følgende foreninger godkendes med bemærkninger:

 

 • DDS Faxe med betingelse af at foreningen indsender det manglende individuelle vedtægtstillæg inden d. 1. april 2018
 • FDF Haslev med betingelse af at foreningen indsender det manglende individuelle vedtægtstillæg inden d. 1. april 2018
 • KFUM-spejderne Kongsted med betingelse af at foreningen indsender det manglende individuelle vedtægtstillæg inden d. 1. april 2018
 • KFUM Rollo Gruppe med betingelse af at foreningen indsender det manglende individuelle vedtægtstillæg inden d. 1. april 2018
 • Haslev Skaterhal med forbehold for bestyrelsens lovlighed
 • Haslev Sportsdykker Klub med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år 
 • Haslev Taekwon-Do Skole med betingelse af at foreningen justerer/opdaterer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab indenfor en periode på 2 år
 • Haslev Uni Cykel Klub (HUCK) med betingelse af at foreningen udarbejder et formål i foreningens vedtægter indenfor en periode på 2 år
 • Svalebæk Idrætsforening med betingelse af en justering af foreningens vedtægter i forhold til formue ved ophør indenfor en tidsramme på 2 år
 • Østsjællands Flyveklub med betingelse af at foreningen justerer deres formål, i forhold til folkeoplysningslovens krav om demokrati og fællesskab, samt præciserer afsnittet om formue ved ophør indenfor en periode på 2 år 

 

c) følgende foreninger godkendes ikke:  

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Bilag


64. Integration og foreningernes rolle

Sagsnr: 18.15.00-A00-15-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Dette punkt vedrører en redegørelse og status om temaet: "Integration og foreningernes rolle". Med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets handleplan behandles emnet på dette møde. Redegørelse og status er til Folkeoplysningsudvalgets efterretning.                                                                               

I Folkeoplysningspolitikken samt Frivillighedsstrategien er der fokus på samarbejde og integration i forhold til foreningslivet i Faxe Kommune.

Helt konkret handler det om flygtningenes møde med foreningslivet i Faxe Kommune. Målgruppen er nyankomne asylansøgere og flygtninge. Fokus er især på børn og unge under 25 år.

Faxe Kommunes indsats og erfaringer

Igennem de sidste år har der været fokus på erfaringer med integration og foreningslivet. Men i Faxe Kommune har vi relativt lidt erfaring og konkret viden om hvem der gør hvilken en indsats, ligesom det er helt tilfældigt, hvilke foreninger som gør en særlig indsats.

Der er brug for en kortlægning af behovet, hvordan gør vi det, hvad får den unge/familien og kommunen ud af det? og kan der med fordel udvikles nogle mødeformer/modeller, som der kan arbejdes ud fra?

Børnene i flygtningefamilierne vil gerne gå til en fritidsaktivitet. vi ved at de har brug for hjælp til at blive inkluderet, at møde op, få betalt aktiviteten, blive taget imod samt transport til og fra forening og hjem.

Når flygtningefamilierne kommer til Danmark med deres børn, starter børnene typisk i modtageklasser, herefter bliver de sluset ud i de "almindelige klasser", får kammerater osv. og her opstår behovet og ønsket om at gå til en fritidsaktivitet eller ofte flere aktiviteter.

Foreningernes indsats

På baggrund af erfaringen med puljen der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter, ved vi at især seks folkeoplysende foreninger har et stort optag af flygtningebørn - her nævnes de i vilkårlig rækkefølge: Haslev Karateklub, Faxe Boldklub, HTT, HFC, Faxe Svømmeklub og Faxe Idrætsforening. Vi ved også at særligt fodboldklubberne tiltrækker drenge med flygtningebaggrund. Dette bliver bestyrket af den kommunikation vi har med kontaktpersoner fra eksempelvis Røde Kors og Dansk Flygtninge hjælp, som hjælper familierne med at søge friplads i foreningerne.

De gode historier er, at flygtningebørnene ved at være aktive i foreningslivet, opbygger større tillid og viden om samfundet samt opbygger nødvendige relationer og netværk mellem hinanden.

Det må samtidig konstateres at erfaringerne på området er i en undersøgende/indledende fase., hvorfor der ikke lægges op til en mere struktureret indsats på nuværende tidspunkt.

I vedlagte notat redegøres for indsatsen med henvisning til gode eksempler om flygtninge indsater i foreningerne og kommunerne.  

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at status tages til efterretning, idet erfaringerne på området stadig er i en undersøgende/indledende fase.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.65. Folkeskolesamarbejdet

Sagsnr: 18.15.00-A00-16-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Dette punkt vedrører en redegørelse og status om temaet: "Folkeskolesamarbejdet". Med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets handleplan behandles emnet på dette møde. Redegørelse og status er til Folkeoplysningsudvalgets efterretning.                                                                               

Samarbejde mellem folkeskole og foreningerne - tager afsæt i hhv. Folkeskoleloven (den åbne skole) og det frivillige foreningsliv i form af samarbejdsprojekter med lokalsamfundets eksisterende foreninger, Ungdomsskole, SFO, Musikskole, Kulturelle institutioner mv. samt udvikling af nye samarbejdspartnere, former og modeller.

Med afsæt i den længere skoledag og understøttende undervisning skal skolereformen skabe plads til en mere åben skole, ligesom der skal bidrages til større variation i skoledagene for eleverne.

Erfaringerne i Faxe Kommune:

I årene 2016 og 2017 har der været afsat årligt 200.000 kr. som foreninger og skoler kunne søge til udviklingsforløb i et skole- foreningssamarbejde. Puljen har støttet ialt 13 projekter. Det har primært været skoler i hhv. Dalby, Kongsted og Haslev som har lavet samarbejdsprojekter, ligesom det gennemsnitlige tilskud til projekterne har været ca. 20.000 kr. pr. projekt. Projekterne der er støttet kan kategoriseres som følgende:

·         Samarbejde med fokus på det faglige (forløb) - f. eks. en skoleklasse laver en teaterforestilling i samarbejde med en lokal teateraktør.

·         Foreningsbesøg – en skoleklasse besøger en forening f. eks. I foreningens lokaler, det kan være badminton, bordtennis eller lign.

·         Idrætsdage – foreninger kommer og laver aktiviteter ifm. skolernes motionsdag eller en dag med fokus på triatlon.

I september 2017 gennemførte Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice en lille undersøgelse, som bestod af en kortlægning af den frivillige indsats i alle 9 afdelingsskoler i Faxe Kommune. Lederne fik lov til at besvare spørgsmål som: hvilke samarbejder har I?, hvad er den største gevinst ved et samarbejder? og en opremsning af eksisterende samarbejdsprojekter.

Kortlægningen viste et meget bredt samarbejde, som ikke kun var med folkeoplysende foreninger, men eksempelvis også sociale foreninger, Faxe Forsyning, Haslev Gymnasium, forskellige naturforeninger osv. En komplet liste er beskrevet i bilaget.

"Skolen i virkeligheden" er en online åben skole portal, der gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer ind i de fleste undervisnings- og læringsforløb for børn i alderen 0-18 år. Faxe Kommunes portal rummer 115 aktive tilbud. Link til portalen: http://skolenivirkeligheden.dk/faxe

Erfaringerne bidrager til at der er " kommet hul igennem". Dvs. at der er en mere fokus og interesse på udviklingen af indsatsen på området.

Erhvervs- og Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget havde den 28. september 2017 en temadrøftelse om frivillighed i folkeskolen. De to udvalg fortsætter i foråret 2018 med sammen at se på nye former og modeller for samarbejder mellem skole og foreninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Folkeskoleloven § 3, stk. 4 - åben skole (2014)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at status tages til efterretning, idet der allerede eksisterer en række gode samarbejder,

at Folkeoplysningsudvalget fortsat ønsker at samarbejdet udfoldes bredt blandt alle foreninger

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.66. Må de folkeoplysende foreninger leje lånte baner ud?

Sagsnr: 82.16.01-P21-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Denne sag handler om en drøftelse af enkelte foreningernes udlejning af deres haltider til andre fritidsbrugere. Lokaler som de ellers har fået stillet gratis til rådighed jvf. Folkeoplysningsloven.

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgrservice tildeler hvert forår lokaler til kommunens foreninger for næstkommende sæson jf. Folkeoplysningsloven §21 - Anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

 

Administrationen har i stigende grad oplevet, at der er foreninger som udlejer baner i kommunale faciliteter - dette primært til badminton og tennis, hvor de tager en lejepris.

Lokalerne er stillet gratis til rådighed til foreningerne, som herefter tjener penge på at udleje banerne.

 

Af de foreninger som tager leje for banerne, har ingen af dem, som har søgt lokaletilskud påført nogen lejeindtægt.

 

Denne problemstilling står ikke beskrevet direkte i Folkeoplysningsloven vedr. anvisning af lokaler og udendørs anlæg.

 

Erfaringer fra andre kommuner:

 

Næstved Kommune oplever ikke denne problematik, men skulle tilfældet opstå, ville de henvis til, at lokalerne er anvist til foreningens aktiviteter.

 

Vordingborg Kommune oplever heller ikke denne problematik, men har i deres retningslinjer - som er under revidering skrevet følgende:

”Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere, ligesom foreningen ikke må hindre andre i at benytte lokalet.

Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat overtrædes.

Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via foreningsportalen hurtigst muligt.”

 

 

Administrationen vil gerne bede Folkeoplysningsudvalget drøfte problematikken - herunder om der er behov for en tilføjelse i retningslinjer for udlån af kommunale lokaler.  

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

 Ingen

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller:

 • At der laves en tilføjelse til de eksisterende retningslinjer for Udlån af kommunale lokaler, hvori det fremgår at lokalerne er anvist til foreningens aktiviteter og at videreudlejning ikke kan finde sted.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.67. Anbefalinger til nyt Folkeoplysningsudvalg

Sagsnr: 18.16.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Traditionen tro udarbejder det siddende Folkeoplysningsudvalg en oversigt/liste over anbefalinger, som de ønsker at overdrage/videregive til det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. Det indstilles at Folkeoplysningsudvalget formulerer konkret anbefalinger til et nyt udvalgt.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møder hhv. d. 4. februar og den 27. juni 2017 blev anbefalinger til et nyt udvalg drøftet. Der var enighed om at en komplet liste skal behandles og drøftes på det sidste møde i 2017 med henblik på en konkretisering af emnerne.

 

Udvalget sætter nu igang med at lave anbefalinger til et nyt udvalg.

 

Følgende er spørgsmål til en konketisering:

 

 1. Hvilke emner har hvilken betydning?
 2. Hvilke emner skal der arbejdes videre med?
 3. temaer, arbejdsprocesser osv.?

 

Følgende er punkterne som udvalget har fremhævet og som kan beskrives nærmere er i vilkårlig rækkefølge:  

 

 • Folkeskolen - samarbejde
 • Møde med Erhvevs- og Kulturudvalget
 • Opfølgning på hhv. Kultur- og fritidspolitik og Folkeoplysningspolitikken.
 • Synliggørelse af foreningerne
 • Uddannelsestilbud til foreningerne
 • Obs på budgetter f. eks. "Støvlepuljen", at puljen fastholdes og ikke fjernes

 

Folkeoplysningsudvalget formulerer konkrete anbefalinger til et nyt udvalg.

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget formulerer konkrete anbefalinger til et nyt udvalg.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt - behandles igen på mødet i januar 2018.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 68. Sager til orientering

Sagsnr: 18.00.00-A00-3-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Frivilligt Samråd

Samrådet afholdte deres første møde den 23. oktober og valgte Johnny Andersen som formand og Dorte Nybjerg som næstformand. Samrådet mødes også den 13. december for at afrunde drøftelser af de anbefalinger som Erhvervs- og kulturudvalget har bedt Samrådet se på og færdiggøre input til en kommende frivillighedskonference. Efter kommunevalget og valg til folkeoplysningsudvalget udpeges et nyt Frivilligt Samråd.

 

Forskningsprojektet: "Fremtidens faciliteter"

Faxe Kommune deltager i ovenstående projekt i et samarbejde med Syddansk Universitet, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) samt 23 andre kommuner. Projektets formål  er at undersøge idrætsfaciliteternes kvalitet, styring, ledelse, økonomi mv. og komme med anbefalinger til, hvordan idrætsanlæggenes drift og funktion kan optimeres.

I marts i år blev der lavet en større undersøgelse af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredsheden i 11 idrætsanlæg i Faxe Kommune. Registreringen blev foretaget ved hjælp af spørgeskemaer og fysisk tælling af personer i en hel uge i tidsrummet kl. 16-22. Administrationen har netop modtaget en opsamling på denne undersøgelse. På tværs af alle idrætsanlæg er der forskelle på booking, udnyttelse og fremmøde - læs alle bookede tider bruges ikke. Der er tillige forskelle på brugernes tilfredshedssvar gående på hhv. faciliteterne, personale, aktiviteter og oplevelser i øvrigt. Der skal nu arbejdes videre med projektet og resultaterne. De indgår i det samlede projekt, som forventes færdig medio/ultimo 2018. Den næste fase i projektet er en kortlægning af idrætsanlæggenes fysiske tilstand. Kortlægningen forventes afsluttet inden jul.

 

Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017

Dansk Idrætsforbund (DIF) har den 24. oktober offentliggjort en undersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017, med fokus på økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.  

I udersøgelsen bliver Faxe Kommune rangeret på en samlet 11. plads, hvilket er et spring fra en 35. plads i den tidligere 2013-undersøgelse. Kommunens placeringer på de ialt 21 parametre spænder dog vidt. Blandt andet er Faxe Kommune rangeret på en 1. plads vedr. foreningernes tilfredshed med de kommunale tilskudsordninger (2013: 5. plads), adgang til facliteter (2013: 1. plads) og den kommunale service og samarbejde (2013: 5. plads), mens Faxe Kommune placerer sig på plads 50 vedr. anlægsudgifter pr. indbygger og plads 82 vedr. driftudgifter pr. indbygger. 

Undersøgelsen er baseret på både en spørgeskemaundersøgelse (11 parametre) og eksterne datakilder, fx. Danmarks Statistik (10 parametre). Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2013. Rapport for undersøgelsen er vedhæftet. Mere om 2017-undersøgelsen kan findes på https://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger/idraetsforeninger_i_danmark. Her har man mulighed for at talmateriale til de enkelte parametre og kort, der viser fordeling udover landet.

 

Kommunernes udgifter til idræt 2016

DGI gennemførte i efteråret en undersøgelse der kortlægger alle kommuners udgifter på idrætsområdet i 2016. I gennemsnit bruger landets kommuner 865 kr. pr. indbygger i 2016. De sanlede udgifter til idræt i landets 98 kommuner er 4,95 mia. kr. Men der er stor forskel på top og bund, ligesom der er forskel på udgifter til nye anlæg, penge til idræt for børn og unge og meget forskellig prioritering når det gælder tilskud til børn og unge. Faxe Kommune bruger i gennemsnit 906 kr. pr. indbygger til idræt. Læs den fulde rapport her: https://www.dgi.dk/om/nyheder-og-presse/nyhedscenter/kommunernes-udgifter-til-idraet-i-2016/kommunernes-samlede-udgifter-til-idraet-i-2016

 

Foreningsudvikling 2017/2018

13 deltagere fra 12 forskellige foreninger deltager i det første fælles foreningsudviklingskursus d. 25. november 2017 på Galleri Emmaus i Haslev. Kurset fortsætter lørdag d. 20. januar 2018, hvorefter 4 foreninger kan søge om at få et særligt tilrettelagt udviklingsbesøg af Peter Erkmann med fokus på netop deres forening. Der aftholdes opsamlings møde i marts 2018.

 

Dialogmødet 2017

Torsdag d. 21. september 2017 afholdte Folkeoplysningsudvalget sit årlige dialogmøde med de folkeoplysende foreninger. Det foregik i aulaen på Bavneskolen i Dalby. Der deltog ca. 35 personer i mødet. Emnerne var hhv.: Folkeskolesamarbejdet, WINKAS og præsentation af foreningerne samt foreningsliv og integration. Link til oplæggene kan findes her: http://www.faxekommune.dk/oplaeg-dialogmoede-folkeoplysende-foreninger-21-september-2017-bavneskolen

 

Folkeoplysende foreninger - status på mistet godkendelser

I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven har alle folkeoplysende foreninger uploadet deres vedtægter, referat og regnskab i Faxe Foreningsportal. 11 foreninger mistede i denne forbindelse deres status som folkeoplysende forening, på grund af manglende indsendelse af materiale inden deadline d. 11. maj 2017. Administrationen har på nuværende tidpunkt modtaget ansøgninger om gengodkendelse fra 4 af disse foreninger.

De resterende 7 foreninger der fortsat har mistet deres status som folkeoplysende forening er: Alslev Gymnastikforening, Faxe Gospelkor, Faxe Ladeplads Unicykelklub, Haslev Hockey-Floorball, Kaos MC, Moskito Bowlingklub og Terslev G & IF.

Plan for valg til Folkeoplysningsudvalget

Der skal vælges medlemmer til det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. I uge 49 udsender administationen et brev til alle de folkeoplysende foreninger med opfordring til at finde kandidater til opstilling. Der skal vælges ialt 13 medlemmer fordelt på hhv. 2 fra oplysningsforbundene, 5 fra idrætsforeningerne, 1 fra børne- og ungdomsområdet, 1 fra handicapområdet og 2 fra børneområdet, øvrige foreninger og initiativtagere. Byrådet udpeger desuden 2 medlemmer. I uge 51 og uge 1 annonceres valget og opfordring til indstillinger i lokalaviserne Haslev Posten og Faxe Bugten. Afholdelse af valget foregår torsdag d. 22. februar 2018, kl. 19-21 på Kultunariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev. 

 

Foreningskoordinator

Jobbet som foreningskoordinator opslåes indenfor kort tid. Med budget 2018 blev det muligt at sikre/øge vejlednings- og rådgivningsindsatsen til foreninger i kommunen, som ønsker af både Folkeoplysningsudvalget og Frivillig Rådet.

 

Plan- og Kulturudvalget

Fra nytår hører Folkeoplysningsudvalgets område hjemme under det kommende nye Plan- og Kulturudvalg.

 

 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.69. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.15.00-A00-12-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.70. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.15.00-A00-13-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Nedenstående følger en oversigt over sager som efterfølgende forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets næste møde:

 

Mandag d. 29. januar 2018 (afholdes evt. i et foreningslokale)

 • Godkendelse af folkeoplysende foreninger
 • Talent & elite (jvf. handleplanen)

 

Torsdag d. 22. februar 2018

 

 • Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 (valget afholdes på Kultunariet, Søndergade 12a, 4690 Haslev)

  

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt, idet opfølgning på anbefalinger til nyt udvalg, behandles på mødet d. 29. januar 2018.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.71. Eventuelt

Sagsnr: 18.15.00-A00-14-17 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 4. december 2017

Godkendt.

 

Ketty Pedersen og Steen Gunnarsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Underskrifter

Henning Ryberg
Johnny Andersen
Ketty Pedersen
Ole Jensen
Else Jensen
Poul Erik Holm
Ingrid Nielsen
Lone Elgkær
Kristian Pedersen
Per Henning Villumsen
Alex Valeur Nielsen
Henrik Aakast
Per Thomsen