Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 8. november 2017

Økonomiudvalget - 08-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 8. november 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


263. Vedtægtsændring i AffaldPlus

Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af at AffaldPlus ønsker at opkøbe Sorø Fjernvarme, har de fået udarbejdet en juridisk vurdering, der konkluderer, at et køb af Sorø Fjernvarme og den dertil knyttede distribution samt den løbende drift af de pågældende aktiviteter gennem et helejet ”non profit” datterselskab, kræver, at vedtægterne ændres.

AffaldPlus har indhentet forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringen hos ankestyrelsen, samt udarbejdet forslag til, at vedtægterne ændres i henholdsvis § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, og § 8, stk. 2, således, at vedtægterne indeholder hjemmel til at varetage energidistribution. Vedtægtsændringerne giver AffaldPlus en generel mulighed for energidistribution, og bemyndigelsen er således ikke afgrænset til den konkrete sag.

Da Faxe kommune ikke havde modtaget disse oplysninger, således at de kunne indgå i Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sag nr. 116 "AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme", den 1. november 2017, besluttede udvalget, at der udarbejdes en særskilt sag om vedtægtsændringer til Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017.

Såfremt Økonomiudvalget følger Teknik- & Miljøudvalgets indstilling om, at AffaldPlus skal have mulighed for at købe Sorø Fjernvarme med tilhørende distribution, anbefales vedtægtsændringerne godkendt. 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

  • At forslag til vedtægtsændringer godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Et flertal af økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

 

Camilla Meyer (A) kan ikke anbefale.Underskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer