Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Økonomiudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 14. juni 2017

Økonomiudvalget - 14-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 14. juni 2017 kl. 18:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev


147. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-52-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2017

Godkendt.148. Forsøg med modulsystemer til ungehybler på Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 02.03.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Randi Kynde

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. februar 2017, at forsøgsprojekt med modulsystemer iværksættes. Forsøgsprojektet omfatter ungehybler på Faxe Sundhedscenter og er finansieret dels af statslige støttemidler og dels af restmidler fra en pulje på ca. 8 mio. kr., som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs (Haslev Håndværkerhøjskoleforening).

 

Forsøgsprojektet har udviklet en fleksibel løsning med mobile vægge, således at antal rum og størrelserne heraf løbende kan justeres efter kommunens skiftende behov over tid. Der er udviklet et modul indeholdende køkken og badeværelse, som kan præfabrikeres og leveres færdigt på adressen. Modulet med vand-, el- og kloaktilslutninger kan flyttes rundt inde i bygningen til flere forskellige placeringer. Dette bevirker en øget fleksibilitet i forhold til mulighederne for at omdanne bygningsanvendelsen til fx. større lejligheder, mindre værelser eller egentlige bofællesskaber, alt efter behov. Flere vægge er fleksible og består af elementer, som kan flyttes og sammensættes på forskellig vis. I væggen kan også indsættes et element med dør, således at to rum forbindes. Bilaget viser den rum-indretning, som etableres fra start, og indeholder fire hybler, to værelser, et fælles køkken/aktivitetsrum, to 2-værelses lejligheder, en 3-værelses lejlighed eller tre enkeltværelser med fælles køkken og bad samt et fælles vaskerum og toilet. Etagen opdeles i tre sektioner med aflåselige døre i mellem, og der etableres en yderligere adgangsvej i gavlen. Formålet med opdelingen er, at etagen skal kunne opdeles i flere helt adskilte bofællesskaber med egen adgangsvej, og ligeledes skal kunne rumme forskellige målgrupper.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i forsøgsprojektets styregruppe i forhold til at sikre, at forsøgsprojektet med sit resultat har levet op til styrelsens formål om at idé- og konceptudvikle samt afprøve, hvordan modulsystemer kan tænkes smart sammen med en tom bygning, og sikre, at projektet på innovativ og kreativ vis har taget udgangspunkt i arkitekturen med respekt for bygningsarven. Styrelsens fokus har enddvidere været at sikre, at forsøgsprojektets resultat skaber væsentlige og nye resultater, som kan anvendes af andre kommuner og i andre sammenhænge.

 

Projektet har været i udbud og resultatet er en merudgift på 671.000 kr. Der søges derfor om tillægsbevilling, finansieret via puljen fra HHF-konkursen.

Oprindeligt var projektet estimeret til 4.338.000 kr. ekskl. moms. Heraf er der opnået tilsagn om tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 2.469.000 kr. Byrådet besluttede den 9. februar 2017, at restbeløbet på 1.869.000 kr. finansieres via restmidler fra HHF-konkursen.

Efter udbud kan det konstateres, at anlægsudgiften beløber sig til 5.009.000 kr.

Med tillægsbevillingen forøges kommunens bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører risiko for individuel og/eller kollektiv sanktion for manglende overholdelse af den samlede anlægsramme for 2017.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Der søges om tillægsbevilling på 671.000 kr., finansieret via puljen fra HHF-konkursen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

 

at merudgiften på 671.000 kr. finansieres af den pulje, som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs, og at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 671.000 kr.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2017

Anbefales.Underskrifter

Knud Erik Hansen
René Tuekær
Jørgen Egede Johannessen
Dorte Nybjerg
Ivan Lilleng
Bente Abrahamsen
Anne Camilla Meyer