Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: SSP styregruppe
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 4. april 2017

SSP Styregruppe - 04-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i SSP Styregruppe
den 4. april 2017 kl. 16:30
i Tingvej 7, Mødelokale 1, 4690  Haslev


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 4. april 2017

Godkendt.2. Status på indsatsområder - SSP læseplan og udvikling af SSP profillærer

Sagsnr: 00.16.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Christina Hansen

Sagsfremstilling

Opfølgning på indsatsområderne.

Indsatsområderne er udpeget af SSP Styregruppen og efterfølgende yderligere konkretiseret i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Indsatsområderne skal ses som fokusområder for hele SSP-samarbejdet, og har til formål at sikre det strategiske arbejde på SSP-området. Indsatsområderne tager afsæt i faglige perspektiver, aktuelle tendenser og lokalkendskab til aktuelle strømninger på SSP-området i Faxe Kommune samt ikke mindst relevante, anvendelige data fra ungeprofilundersøgelsen.

Aktivitetsplanen for indsatsområderne er udarbejdet af SSP-koordinationsgruppen, med SSP-konsulenterne som hovedbidragsydere. Planen skitserer, at der tages fat på at arbejde med indsatsområderne primo 2017.

Jfr. proces- og handleplan for indsatsområderne er det indsatsområdet omhandlende det generelt forebyggende i skoleregi, der er startet op.

Indsatsområdet er todelt, med et fokus på udarbejdelse af en SSP-profillærertanke, og dels med fokus på at få SSP-læseplanen opdateret og nytænkt.

SSP-profillærer:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et kommissorium med fokus på at få skabt en ramme således, at funktionerne for SSP-profillærerne anvendes fra skoleåret 2017 -18.

Arbejdsgruppen har netop afholdt sidste møde, og en handleplan for implementeringen er på vej.

SSP-læseplan – vejledning:

Der arbejdes med at udvikle en webbaseret SSP-vejledning, som et alternativ til den gamle SSP-læseplan. Vejledningen vil blive bygget op over Undervisningsministeriets læseplan for de såkaldte timeløse fag, samt Faxe Kommunes nyligt vedtagne læseplan for socialfag.

SSP i Faxe Kommune har ladet sig inspirere til dette arbejde af Fredensborg Kommunes digitale trivselshåndbog, som har nytænkt SSP-læseplanen til en hjemmeside hvor materialer, tilbud om oplæg mm. løbende kan opdateres.

Den nye SSP-portal, der endnu ikke har fået navn vil være klar til præsentation i august 2017.

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i SSP Styregruppe den 4. april 2017

Godkendt.3. Orientering vedrørende sidste skoledag

Sagsnr: 00.17.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Christina Hansen

Sagsfremstilling

SSP har gennem de sidste 14 år afholdt Sidste Skoledag for afgangseleverne i Faxe kommune.

Dette har igennem de senere år været i et samarbejde med de lokale Natteravnsforeninger.

Faxe Kommune deltager hele dagen og er blandt andet garant for, at de unge kan få noget at spise og der serveres vand hele dagen. Dagen er ligeledes tilrettelagt således, at der er aktiviteter for de unge.

Der er ønske om, at Sidste Skoledag nytænkes fra 2018 med mere fokus på aktiviteter.

 

Lovgrundlag

Lov om retsplejeloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i SSP Styregruppe den 4. april 2017

Godkendt.4. Meddelelser fra Politiet

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Overgang til ny struktur pr. 6. marts 2017 i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 4. april 2017

Meddelelser blev givet.5. Meddelelser fra Center for Børn & Undervisning

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

Ny SSP konsulent

Hotspot ved Haslev Ungdomsklub - oprettelse af særlig målrettet SSP indsats

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 4. april 2017

Meddelelser blev givet.Underskrifter

René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Steen K. Gunnarson
Jens Erhard Zachariasen
Thorkild Steen Jensen