Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 27. september 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 27-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 27. september 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


Pkt.Tekst 
113Belysning langs Teestrupvej 
 

113. Belysning langs Teestrupvej

 
Sagsnr: 05.12.10-G00-1-17Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunen forventes et mindre forbrug på budget til ”Trafiksikkerhedstiltag” og ”pulje til Trafikhandlingsplan” på ca. 0,4 millioner kr. i budget 2017.

Center for Plan & Miljø har vurderet hvilke øvrige tiltag, der kunne iværksættes i henhold til Trafikhandlingsplanen i 2017. Der er fra administrationen side peget på etablering af lys på stien langs Teestrupvej fra Skovholmslundvej mod Haslev, som ligger i forlængelse af Trafikhandlingsplanens prioriteringer.

Center for Plan & Miljø har derfor igangsat etablering af stibelysning ved Teestrupvej på en strækning på 750 meter fra Skovholmslundvej til jernbanebroen.

Projektet giver mulighed for at  indgå en aftale om fællesgravning med Haslev Antennelaug, som ønsker at udlægge kabler til de nye boligområder. En sådan aftale om fællesgravning betyder, at der kan opnås en forholdsvis stor besparelse på gravearbejdet, som udgør en betydelig udgift ved etablering af belysning.

Ved at igangsættelse projektet med det samme opnås følgende fordele:

  • Forbedret trafiksikkerhed
  • Samfundsøkonomisk gevinst for kommunen og kommunens borgere ved koordinering af grave arbejdet
  • Begrænsning af generne ved at reducere antallet af gravearbejder i vejarealet.

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser, da anlægsarbejdet holdes inden for eksisterende ramme.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

  • At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.