Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. februar 2017

Uddannelsesudvalget - 28-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 28. februar 2017 kl. 19:00
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


13. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.14. Sag optaget på dagsordenen jf. formand for Uddannelsesudvalget - Jonas Kristinsson - drøftelse af klassedannelse 2017/2018

Sagsnr: 00.01.00-A00-14-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Formanden for Uddannelsesudvalget har indkaldt til ekstraordinært Uddannelsesudvalgsmøde, med henblik på drøftelse af klassedannelsen for skoleåret 2017/2018

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Sagen drøftet.

Uddannelsesudvalget beder administrationen udarbejde et forslag til fornyet klassedannelse for skoleåret 2017/2018. Sagen skal udarbejdes inden Økonomiudvalgets møde 8. marts 2017 og der afholdes et ekstraordinært Uddannelsesudvalgsmøde den 6. marts 2017 kl. 17.00.15. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Inden meddelelserUnderskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard