Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. november 2017

Uddannelsesudvalget - 28-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 28. november 2017 kl. 17:00
i Skovfogedstedet, Ny Strandskov 4, 4640 Faxe


87. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt88. Orientering om brug af elevskabe på skolerne

Sagsnr: 17.00.00-A00-4-17 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgets møde d. 26. september 2017 efterspurgte udvalget en nærmere belysning af leje af elevskabe på skolerne. Med denne sag præsenteres brugen af personlige elevskabe på skolerne, herunder omfang og beskrivelse af de anvendte ordninger.

 

Definition: Elevskabe er et skab til opbevaring af personlige ting, der enten stilles til rådighed af skolen eller kan lejes gennem et privat firma.

 

Skolernes brug af elevskabe

Center for Børn & Undervisning har bedt skolelederne besvare spørgsmål om brug af elevskabe på skolerne. På baggrund af skolernes svar kan det konkluderes at:

 • alle skoler benytter sig af elevskabe
 • det er forskelligt i hvilket omfang og hvilke ordninger de enkelte skoleafdelinger benytter
 • der eksisterer tre forskellige ordninger for elevskabe, herunder;

- mindre IT-skabe til opbevaring/opladning af eget device

- leje af et opbevaringsskab fra MyLocker

- elevskabe til fri afbenyttelse

MyLocker

Som det fremgår af retningslinjer for samarbejde mellem skole og MyLocker er udgiften pr. elev 250 kr. om året, herunder gælder følgende vilkår for skolen og elever/forældre ved samarbejdet:

 • Skolen garanterer ikke for udlejningsniveau og skal ikke betale for ledige skabe
 • Samarbejde løber i minimum to skoleår. Herefter kan aftalen opsiges med 6 mdr. varsel med virkning fra kommende skoleår
 • Skolen kan vælge mellem flere forskellige rumstørrelser og højde på skabe
 • Skolen fører tilsyn med skabene og udfører udvendig rengøring
 • Skolen skal hjælpe med flytning og test af låse (hvis en elev siger låsen ikke virker)
 • Skolen tilbyder muligheden for at leje et skab overfor eleverne fx via lærere, elev-intra og forældre-intra. Dette gøres to gange om året
 • Elev/forældre lejer et skab direkte på mylocker.dk. Ved online indbetaling modtages kode til lås direkte (på e-mail og sms)
 • På mylocker.dk kan forældre/elever booke et skab, forlænge en lejeperiode, flytte skab og få genoplyst deres kode til låsen
 • Pris for leje af skab uden strøm er 25 kr. pr. måned (250 kr. for et år). Skab med strøm koster 35 kr. pr. måned (350 kr. for et år)
 • Lejeperioden er minimum for det resterende skoleår. Den måned skabet lejes er gratis
 • Vælges en lejeperiode på to eller flere skoleår opnås rabat på skabet
 • Opsiges lejeftalen refunderes ikke-påbegyndte skoleår. Igangværende skoleår refunderes ikke

  

Den samlede udgift for anvendelse af MyLocker på Faxe Kommunes folkeskoler vurderes til at være i alt 924.275 pr. år.

 

Juridisk vurdering af samarbejde med MyLocker

Kommunens juridiske hotline har vurderet, at det er lovligt og at der ikke er noget til hinder for, at eleverne og det private firma MyLocker kan indgå en frivillig aftale om, at eleverne lejer et skab af MyLocker. Der bliver i svaret lagt vægt på, at det ikke er skolen, der opkræver pengene eller tjener dem, ligesom det er frivilligt at leje et skab og det er ikke en del af undervisningen.

Ønsker en elev at leje et MyLocker skab lejer elev/forældre et skab direkte på MyLocker.dk. Der er opsat klare retningslinjer for samarbejdet mellem elev/forældre, skole og MyLocker, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

 

IT-skabe

I forbindelse med IT-strategien, jf. Uddannelsesudvalgets beslutning d. 25. marts 2014, blev der installeret 2.226 it-skabe til opbevaring/opladning af eget device på skolerne. Nedenfor ses et overblik over aktuelle it-skabe på skoleafdelingerne samt det forventede indkøb af skabe i forbindelse med chromebook investering, jf. Byrådets beslutning d. 24. august 2017:

 

 

Skole

Antal nuværende it-skabe

Forventede indkøb af skabe i forbindelse med chromebook investering*

Østskolen

Karise

184

192 (5)

Hylleholdt

207

(3)

Rollo

266

(6)

Midtskolen

Bavne

196

48 (5)

Sofiendal

546

(10)

Møllevang

240

330 (4)

Vestskolen

Terslev

32

84(3)

Vibeeng

139

252 (9)

Nordskov

416

4 (6)

 *Tallet i parentes er antal opbevaringsskabe til klassesæt med plads til min. 28 chromebooks

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt89. Ferieplan for skoleåret 2018/2019

Sagsnr: 17.00.00-G01-49-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet forslag til ferieplan for folkeskolerne i Faxe Kommune gældende for skoleåret 2018/19.  

Center for Børn & Undervisning har forud for denne behandling af ferieplanen, sendt forslaget til ferieplan i administrativ høring i MED-udvalg, skolebestyrelser samt fælles elevråd.

Der er indkommet høringssvar fra:

Skolebestyrelsen på Vestskolen, Østskolen, Midtskolen og Ungdomsskolen

Lokale MED-udvalg på Midtskolen

 

Prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019 er endnu ikke fastlagte af Undervisningsministeriet. 

 

Forslag 1 - Oprindeligt forslag sendt i høring

 

Måned

 

Tekst

Antal
skoledage

Antal
fridage

2018

 

 

 

August

 

Første skoledag

13. august 2018

15

16

September

 

20

10

Oktober

Efterårsferie

13. oktober 2018 til 21. oktober 2018 (begge dage inklusiv)

18

13

November

 

22

8

December

Juleferie

22. december 2018 til 2. januar 2019 (begge dage inklusiv)

15

16

2019

 

 

 

Januar

Juleferie

22. december 2018 til 2. januar 2019 (begge dage inklusiv)

21

10

Februar

Vinterferie

11. februar 2019 til 17. februar 2019 (begge dage inklusiv)

15

13

Marts

 

21

10

April

Påskeferie

13. april 2019 til 22. april 2019 (begge dage inklusiv)

16

14

Maj

 

1. maj

 

St. Bededag

17. maj 2019

 

Kr. Himmelfart

30. maj 2018 til 31. maj 2019 (begge dage inklusiv)

19

 

 

 

 

 

12

Juni

Grundlovsdag

5. juni 2018

 

Pinseferie

8. juni 2019 til 10. juni 2019 (begge dage inklusiv)

 

Sommerferie

Sommerferien starter 29. juni 2019

18

12

Juli

Sommerferie

0

31

 

Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2018/2019

200

165

August

Skolestart i 2019

Mandag den 12. august 2019

 

Forslag 2 - Nyt forslag på baggrund af høringssvar

De enkelte høringssvar fremgår af bilag.  

Forslaget indebærer at 1. maj og 5. juni bliver skoledage og erstattes af feriedage den 3. og 4. januar, således at der kan være hele uger i foråret.

Forslaget indebærer en merudgift til bustransport den 5. juni 2019, da Movia ikke har almindelig busdrift på grundlovsdag.

 

Måned

 

Tekst

Antal
skoledage

Antal
fridage

2018

 

 

 

August

 

Første skoledag

13. august 2018

15

16

September

 

20

10

Oktober

Efterårsferie

13. oktober 2018 til 21. oktober 2018 (begge dage inklusiv)

18

13

November

 

22

8

December

Juleferie

22. december 2018 til 2. januar 2019 (begge dage inklusiv)

15

16

2019

 

 

 

Januar

Juleferie

22. december 2018 til 4. januar 2019 (begge dage inklusiv)

19

12

Februar

Vinterferie

11. februar 2019 til 17. februar 2019 (begge dage inklusiv)

15

13

Marts

 

21

10

April

Påskeferie

13. april 2019 til 22. april 2019 (begge dage inklusiv)

16

14

Maj

 

St. Bededag

17. maj 2019

 

Kr. Himmelfart

30. maj 2018 til 31. maj 2019 (begge dage inklusiv)

20

 

 

 

 

 

11

Juni

Pinseferie

8. juni 2019 til 10. juni 2019 (begge dage inklusiv)

 

Sommerferie

Sommerferien starter 29. juni 2019

19

11

Juli

Sommerferie

0

31

 

Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2018/2019

200

165

August

Skolestart i 2019

Mandag den 12. august 2019

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ved vedtagelse af forslag 2 indebærer det en merudgift til bustransport den 5. juni 2019, da Movia ikke har almindelig busdrift på grundlovsdag.

Der er en forventelig merudgiften, som endnu ikke er kendt. 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag 1 til ferieplan for 2018/2019 godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt90. Elevfravær i folkeskolen 2016/2017

Sagsnr: 17.00.00-K07-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udgivet data om fravær i folkeskolen, hvor det er muligt at sammenholde elevfraværet i Faxe Kommune med et landsgennemsnit.

 

Gennemsnitligt elevfravær, Faxe Kommune og hele landet

Af nedenstående tabel ses:

 • Fraværet i Faxe Kommune har de sidste 3 skoleår været stigende. Dette gælder for alle fraværstyper og dermed også det samlede fravær.
 • På landsplan er det ulovlige fravær stagneret de sidste to år, mens sygefraværet er faldet og det lovlige fravær er steget.
 • Det samlede fravær i Faxe Kommune har de sidste tre skoleår været større end landsgennemsnittet.
 • De sidste to skoleår har fraværet i Faxe Kommune været større end landsgennemsnittet på alle fraværstyper.
 • Sygefraværet er alle skoleår den største fraværstype.
 • Den største difference mellem Faxe Kommune og landsgennemsnittet ses på det ulovlige fravær. Det ulovlige fravær i Faxe Kommune har de sidste tre skoleår været mellem 70 – 90 % højere end landsgennemsnittet.

 

  

 

Gennemsnitligt elevfravær, pr. klasse, Faxe Kommune

Af nedenstående tabel og graf ses:

 • Der er stor forskel på fraværet på de forskellige afdelinger. Centerklassen på Østskolen har det mindste fravær (5,3 %), og Ak10vet har det største fravær (15,6 %)
 • De tre afdelinger med det største fravær er: Ak10vet (15,6 %), Skolen ved Skoven (9,9 %) og afd. Sofiendal (8,0 %).
 • De tre afdelinger med det mindste fravær er: Centerklassen (5,3 %), Øen (5,7 %) og afd. Karise (5,7 %).
 • Sygdom er den største fraværsårsag alle steder – bort set fra special-afdelingerne Øen og Skolen ved skoven, hvor det lovlige fravær er størst.

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt

Idet Uddannelsesudvalget konstaterer, at der ikke er ensartethed i håndtering af registrering af fravær på skolerne ønskes tiltag til etablering af et sådant.

 91. Opfølgning på sag vedr. ny klubstruktur

Sagsnr: 17.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

I denne sag gives en status på sagen vedr. ny klubstruktur, og der fremlægges forslag om at genoptage sagen efter konstituering af nyt Byråd.

 

Baggrund

Uddannelsesudvalget behandlede ved deres møde d. 28. marts 2017 fire mulige modeller for klubstrukturen i Faxe Kommune. Modellerne pegede på:

 • En bevarelse af nuværende klubstruktur med 6 lokale afdelinger og 2 ugentlige åbningsdage.
 • En bevarelse af nuværende klubstruktur, dog kun med 1 ugentlig åbningsdag.
 • Oprettelse af to storklubber – én i Haslev og én i Faxe.
 • Oprettelse af to storklubber – én i Haslev og én i Faxe – dog med en mobil klubenhed, som kan bevæge klubaktiviteterne rundt i hele kommunen med fast lokal holdeplads i perioder.

 

Modellerne blev fremlagt med henblik på at skabe en udvidelse og styrkelse af de pædagogiske aktiviteter og muligheder for de unge.

Uddannelsesudvalget besluttede at sende modellerne i høring frem til 1. juli 2017. I den sammenhæng skulle der sideløbende gennemføres en dialog mellem unge klubbrugere og Uddannelsesudvalget, og der blev derfor arrangeret besøg i klubben i Haslev samt strandklubben i Faxe Ladeplads.

Uddannelsesudvalget behandlede høringssvar d. 29. august 2017, hvor det blev besluttet at gennemføre besøg i klubberne i Rønnede, Dalby og Karise før endelig beslutning om klubstrukturen. Udvalget besluttede herefter ved deres møde d. 26. september, at gennemføre besøgene d. 31. oktober og 2. november 2017.

 

Status

Det har ikke været muligt at få gennemført besøg i de tre lokale klubber på de besluttede dage. Dette skyldes nye forhold omkring ledelsen af klubområdet, som har gjort det umuligt at få koordineret besøgende. Center for Børn & Undervisning foreslår derfor, at sagen udskydes til efter det nye Byråd er konstitueret og at følgende procesplan følges i 2018.

 

Nedenstående proces tilpasses evt. i forhold til det nye udvalgs introduktionsprogram.

De forskellige led i planen forudsætter løbende godkendelse/beslutning i fagudvalget.

 

Februar

Introduktion til ungdomsskolen samt temadrøftelse af klubstrukturen

 

Marts

Præsentation af de aktuelle udfordringer på klubområdet og indstilling til genoptagelse af sag vedr. ny klubstruktur.

 

Marts/April

Besøg på de lokale klubafdelinger, herunder dialog med de unge om klublivet

 

Maj

Præsentation af 4 modeller for klubstrukturen, herunder perspektiver fra ungeundersøgelsen i juni 2016 samt høringssvar fra august 2017.

 

Juni

Forslaget behandles i Byrådet

 

 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen overdrages til det nye Byråd i 2018, og at procesplanen godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt92. Månedlig budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Sagsnr: 17.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Anne Mette Low Petersen

Sagsfremstilling

På mødet den 29. august 2017, blev Uddannelsesudvalget forelagt sagen "Handlemuligheder på baggrund af Budgetopfølgning 31. maj 2017". Uddannelsesudvalgets rammebudget udviste pr. 31. maj 2017 et merforbrug på ca. 7,512 mio. kr. Sagen indeholdt en gennemgang af de væsentligste afvigelser, forslag til konkrete handlinger for at imødegå merforbruget på området samt forskellige tiltag til opbremsning i udviklingen af udgiftsniveauet.
Uddannelsesudvalget blev på mødet den 31. oktober 2017 forelagt budgetopfølgningen pr. 31. september 2017 med en status på det samlede område, og en konkretisering af handlinger på de udpegede områder, som udviste merforbrug.

I denne sag forelægges budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Uddannelsesudvalget /(i 1.000 kr.)

Korrigeret budget

Forbrug pr. 31. oktober 2017

Seneste skøn pr. 31/10-2017

Forventet afvigelse 2017

Samlet UDD

314.593

266.258

318.245

-3.652

1 % puljen

2.862

0

0

2.862

Total

317.455

266.258

318.245

-790

 

Forbruget på Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2017 er ca. 266,258 mio. kr. Forbrugsprocenten er 84,6 % svarende til 1,3 procentpoint over den vejledende (eksklusiv 1 % puljen).

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 3,652 mio. kr. eksklusiv 1 % puljen for 2017.

 

Til sammenligning var forbruget på Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2016 ca. 262,582 mio. kr. og forbrugsprocenten var 84,2 % svarende til 0,9 procentpoint over den vejledende (eksklusiv 1 % puljen).

Det samlede regnskabsresultatet for 2016 udviste et mindreforbrug på 5,084 mio. kr. eksklusiv 1 % puljen.

 

Konkret er der besluttet følgende tiltag:

 

 • 1 % puljen på 2,865 mio. kr. reserveres
 • Centerkonti direkte under chef reduceres med 0,1 mio. kr. - er allerede indregnet i skøn
 • Fastfrosset demografi på Skoleområdet på ca. 1,111 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Fastfrosset demografi på Skolefritidsområdet på ca. 0,887 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Efter- og videreuddannelse - Skønnet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Ansættelser og større indkøb skal koordineres med centerchefen

 

Det samlede merforbrug ved medregning af 1 % puljen giver en resterende udfordring på ca. 0,790 mio. kr.
 

Merforbruget relaterer sig primært til nedenstående områder, hvor der specielt er iværksat en række tiltag til opbremsning af udviklingen af udgiftsniveauet.

 • Vidtgående specialpædagogiske tilbud og relateret befordring (4,311 mio. kr.)
 • Bidrag til privatskoler/efterskoler mv. (0,102 mio. kr.)
 • Folkeskolen, almen- og modtageundervisning (2,197 mio. kr.)

 

OBS- Punkt: Den 24. august 2017 vedtog Byrådet på sag 147. Forslag til anskaffelse og finansiering af it-hardware på skoleområdet, at udgifter til anskaffelsen skal afholdes i 2017. Detaljerne omkring købet er fortsat under udarbejdelse. Et foreløbigt skøn for udgiften i 2017 er ca. 1,5 mio. kr. Jf. sagen skal udgiften dækkes inden for skolernes driftsramme. Udgiften på de ca. 1,5 mio. kr. er ikke medtaget i denne opfølgning pr. 31. oktober 2017.

 

Vidtgående specialpædagogiske tilbud og relateret befordring

Der skønnes et samlet merforbrug på 4,128 mio. kr. på vidtgående specialpædagogiske tilbud.

Der skønnes et samlet merforbrug på 0,183 mio. kr. på relateret befordring.

 

Privat- og efterskoler

Der skønnes et samlet merforbrug på ca. 0,102 mio. kr. på privat- og efterskoler. De statslige bidrag er betalt for hele året, men mellemkommunal afregning pågår året ud.

 

Folkeskoler, almen undervisning og modtageundervisning

I 1.000 kr.

Forventet merforbrug 2017

Almen undervisning

623

Modtageundervisning

1.574


I forbindelse med løbende månedlig budgetopfølgning er der aftalt konkrete tiltag til opbremsnings af udgiftsniveau på Vestskolen og Østskolen.Demografi

Budgettet til skolerne for hele 2017 er tildelt på baggrund af 151 klasser og 3.469 elever. Tilretning til det faktiske klasse og elevantal i det nye skoleår sker i forbindelse med budgettildeling for 2018.

Budgettildeling for 2018

 

7/12

5/12

Budget 2018

Tildeles på baggrund af faktisk elevtal
- optalt pr. 20. august 2017

Tildeles på baggrund af skønnet elevtal og forventede klassedannelse.


 

Status på tiltag til "Opbremsning i udviklingen af udgiftsniveauet"

Tiltag: Månedlig budgetopfølgning fremsendes til Uddannelsesudvalget.
Status: Månedlig budgetopfølgning pr. 30. september 2017 og 31. november 2017 er fremlagt.

Tiltag: Ansættelser sker kun efter forudgående godkendelse af Centerchefen.
Status: Ingen ansættelser

Tiltag: Større investeringer sker kun efter forudgående aftale med Centerchef, der opfordres til generelt mådehold.
Status: Ingen større investeringer

Tiltag: Ingen nye visitationer til specialområdet pr. 1. august 2017.
Status: I henhold til folkeskoleloven, visiteres elever i "særligt vanskelige situationer" fortsat. På den baggrund er 2 elever visiteret til vidtgående specialpædagogisk tilbud siden 1. august 2017.

Tiltag: Revurdering af nuværende visitationer til specialområdet.
Status: Gennemgang af alle elever i "Vidtgående specialpædagogiske tilbud" har givet anledning til opstart af dialog om 2 elevers udslusning til almen undervisningen. Eventuel økonomisk konsekvens er ikke medregnet i denne opfølgning.

Tiltag: Kulegravning af styringsværktøjer på det specialiserede område.
Status: Er igangsat, herunder en foreløbig gennemgang af alle visiterede elever. Direktionen har indgået aftale med BDO om en gennemgang af Center for Børn & Undervisnings område, herunder det specialiserede område. Implementering af eventuelle nyt styringsværktøj afventer denne undersøgelse.

Tiltag: Udarbejdelse af handleplaner på Vestskolen og Østskolen.
Status: Seneste budgetopfølgningsmøder med skolerne er gennemført i perioden 17. november - 20. november.

Tiltag: Restrukturering af TVÆRS.
Status: Ny TVÆRS struktur introduceres for ledere, afdelingsledere i december 2017 og i gangsættes i januar 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Godkendt93. Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen vedrørende ekstraundervisning i dansk og matematik

Sagsnr: 00.01.00-A00-79-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I budgetforliget blev der på DF`s forslag afsat kr. 900.000.- til udskolingen. Uddannelsesudvalget beslutter herved, at beløbet skal bruges til ekstraundervisning i dansk og matematik efter aftale med forvaltningen og skolebestyrelserne.

SAGSFREMSTILLING:

Dansk Folkeparti stillede forslaget med det formål at forbedre udskolingselevernes karakterer i dansk og matematik, så endnu flere kan opnå mindst karakteren 2 i de to fag.  Denne karakter er vigtig for elevernes videre ungdomsuddannelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Uddannelsesudvalget gør opmærksom på at det af forligsteksten til budget 2018 fremgår: "Der afsættes 900.000 kr. årligt til specifik og målrettet indsats til de børn, der ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. årgang. Der skal ske en evaluering efter 2 år, hvorefter indsatsen revurderes."

Steen Petersen stemmer imod, idet han ønsker den målrettede indsats øremærket til undervisning i dansk og matematik.

 94. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Uddannelsesudvalget har ønsket en tilbagemelding på, hvor mange børn der er tilbudt plads på en anden afdeling end nærmeste afdelingsskole i distriktet.

Opgørelsen viser antallet for skoleåret 2016/2017 og for skoleåret 2017/2018 (fra skolestart til 31. oktober 2017)

  

Skole

Skoleår 2016/2017

Skoleår 2017/2018

Vestskolen

0

0

Østskolen

1

10

Midtskolen

0

0

 

På Østskolen drejer det sig om 5. årgang på afd. Hylleholt 

 

 

Vedr. turboforløb for fagligt udfordrede elever

Vi har fra Undervisningsministeriet modtaget flg. beløb til skolernes gennemførelse af turboforløbene:

 • Midtskolen 200.400 kr.
 • Vestskolen 114.720 kr.
 • Østskolen 229.440 kr.

Turboforløbene gennemføres over en to-ugers periode i tidsrummet 19. februar til 14. april.

 

Datoer for arbejdstilsynest besøg på Øst- og Vestskolen

 

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. november 2017

Meddelelser blev givetUnderskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard