Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 5. marts 2018

Udsatterådet - 05-03-2018 - Referat

14. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Klaus Duelund og Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt.15. Besøg af socialfaglig konsulent Kit Vinberg

Sagsnr: 27.15.00-A08-4-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udsatterådets høringssvar for Servicelovens §108, har Formandskabet bedt om, at Socialfaglig konsulent Kit Vinberg deltager i Udsatterådsmødet. Udsatterådet har her mulighed for, at stille spørgsmål vedrørende Servicelovens §108. Derudover har Udsatterådet mulighed for at spørge ind til andre relevante paragraffer i Serviceloven.

Indstilling

Formandskabet indstiller,

 • at Udsatterådets medlemmer drøfter evt. spørgsmål omkring Servicelovens §108 med den socialfaglige konsulent.
 • at Udsatterådets medlemmer benytter muligheden for at drøfte andre evt. relevante paragraffer i Serviceloven med den socialfaglige konsulent.

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Kit informerede om de paragraffer, der i den nærmeste fremtid kommer i høring. Det blev aftalt, at Udsatterådet kan kontakte den socialfaglige konsulent i tilfælde af tvivlsspørgsmål i forbindelse med høringssvar.

 

Derudover blev følgende paragraffer i Serviceloven drøftet: §§103, 105+85 og 110.

 

Godkendt.16. Udsatterådets årlige beretning for 2017

Sagsnr: 00.00.00-K07-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal, jf. forretningsordenen, lave en årlig beretning for 2017 til Socialudvalget.

 

Sekretariatet vil derfor gerne have input til, hvad Udsatterådet gerne vil have fremhævet i årsrapporten for 2017.

 

Sekretariatet har følgende udkast til fokuspunkter

 • Hørringssvar til Servicelovens §85 og § 107
 • Udsattepolitikken
 • Det nye værested i Haslev
 • Tour de Faxe
 • Gældrådgivning i Faxe
 • Vælgermødet
 • Facebook

 

 

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet kommer med input til årsrapporten for 2017,

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt.17. Udsatterådet deltagelse i Haslev Festdage og Haslev Kulturnat

Sagsnr: 27.15.00-A08-5-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på det konstituerende Udsatterådsmøde d. 25. januar 2018, at rådet skulle drøfte eventuelle arrangementer i forbindelse med Haslev Kulturnat.

 

Sekretariatet informerer om, at Kulturnatten bliver holdt d. 29. september 2018.

 

Sekretariatet vil også gøre opmærksom på, at der bliver afholdt Haslev Festdag 15.-16. juni.

Indstilling

Sekretariatet indstiller

 

 • at Udsatterådet drøfter arrangmenter i forbindelse med Haslev Kulturnat
 • at Udsatterådet drøfter arrangmenter i forbindelse med Haslev Festdage

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådet besluttede at oprette en arbejdsgruppe, med ansvar for, at komme med et udspil til Udsatterådets deltagelse i Haslev Kulturnat. Denne arbejdsgruppe består af Henning Soder, Dennis Boye Petersen, Claus Cubbin og Klaus Duelund.

 

Det blev besluttet, at Udsatterådet ikke deltager i Haslev Festdage.

 

Godkendt.18. Udsatterådets budget

Sagsnr: 27.15.00-A08-6-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet har bedt sekretariatet om at udarbejdet en oversigt over Udsatterådets forbrug i 2017.

 

 

Udsatterådet har en rest-budget på 6920 kr. for 2017. Det er ikke muligt at få overført Udsatterådets restbudget fra 2017 til Udsatterådets budget for 2018.

 

Formandskabet ønsker, at Udsatterådets budget fremadrettet drøftes på alle Udsatterådsmøder, for at sikre et bedre overblik over det løbende forbrug.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådets budget fremadrettet drøftes på hvert Udsatterådsmøde.

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådet anmoder sekretariatet om, at henstille til Byrådet, at Udsatterådets rest-budget fra 2017 overføres til 2018.

 

Godkendt.

 19. Udsatterådets møderække

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet foreslår følgende tidspunkter for Udsatterådets møder i 2018

 

12. juni 15.30-17.30

 

6. september 15.30-17.30

 

6. december 15.30-18.30

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt.20. Høringssvar Udsattepolitikken

Sagsnr: 00.01.00-P22-12040-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Socialudvalget har d. 26 februar 2018 godkendt udkastet til Faxe Kommunes Udsattepolitik. Udsattepolitikken blev i samme ombæring sendt i hørring i Udsatterådet, med høringsfrist d. 23. marts 2018.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet laver et høringssvar til Faxe Kommunes Udsattepolitik.

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådet drøftede Udsattepolitikken, og kom med input til formandskabet, som har ansvaret for at lave første udkast til høringssvaret. Udsatterådets medlemmer gjorde opmærksom på, at der skulle være fokus på medbestemmelse i Udsattepolitikken.

 

Godkendt.

 21. Tour de Faxe

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet informerer om Tour de Faxe og deres besøg i Karise d. 27. januar. Næstformand Klaus Duelund har udarbejdet et referat fra besøget i Karise, som er vedhæftet dette punkt.

 

 Formandskabet foreslår følgende datoer for besøg i kommunens byer:

 • 24. marts i Faxe Ladeplads kl. 12-14
 • 26. maj i Terslev kl. 12-14

 

Formandskabet opfordrer Udsatterådets medlemmer til at melde sig på en af de ovenstående dage.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller,

 • at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning
 • Udsatterådets medlemmer melder sig til Tour de Faxe enten d. 24. marts eller 26. maj 2018,

 

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Formandskabet informerede om besøget i Karise.

 

Preben Lund og Klaus Duelund deltager besøget i Faxe Ladeplads d. 24. marts 2018.

Dennis Boye Petersen og Claus Cubbin deltager i besøget i Terslev d. 26. maj 2018.

 

Godkendt.22. Udsatterådets tøj

Sagsnr: 27.15.00-A08-6-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet viser Udsatterådets tøj frem og orienterer om forbrug ved køb af mere tøj.

Indstilling

Formandskabet indstiller at, Udsatterådet tager stilling til, om der skal bestilles mere tøj.

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Formandskabet fremviste det indkøbte tøj.

 

Godkendt.23. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

- Høringssvar vedrørende det nye værested i Haslev

 

Godkendt.24. Forslag til næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.

 

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

 • Udsatterådets deltagelse i Haslev Kulturnat
 • Udsatterådets budget

 

Godkendt.25. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 5. marts 2018

Helen Heidi Schulze deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt.