Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 6. juni 2017

Udsatterådet - 06-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 6. juni 2017 kl. 16:30
i Café Perlen


10. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet indstiller, at

 

dagsorden godkendes.

 

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen og Patrick Larn deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.11. Briefing fra Faxe Kommunes borgerrådgiver

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet har inviteret Faxe Kommunes borgerrådgiver Anne Thielemann. Hun vil kort orientere Udsatterådet om hendes arbejde, hvor hun sørger for, at henvendelser fra borgerne om sagsbehandling bliver hørt og brugt.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet udbreder kendskabet til Borgerrådgiveren.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen og Patrick Larn deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Borgerrådgiveren fortalte Udsatterådets medlemmer om sin funktionsbeskrivelse, samt delte foldere ud om borgerrådgiver-rollen.

 

Udsatterådet vil arbejde for at udbrede viden omkring borgerrådgiveren, og hvordan hun kan hjælpe udsatte borgere i kommunen.12. Briefing om Dialogmøde for lokale udsatteråd

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formand Claus Cubbin og Udsatterådsmedlem Jørgen Olsen deltager d. 6 juni i Rådet for Socialt Udsattes dialogmøde for lokale udsatteråd.

 

Claus og Jørgen vil derfor briefe Udsatterådet om deres deltagelse dialogmødet.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet tager briefingen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen og Patrick Larn deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Claus Cubbin, Danny Holmvig og Jørgen Olsen fortalte Udsatterådets medlemmer om deres deltagelse i Rådet for Socialt Udsattes dialogmøde for lokale udsatteråd. De har modtaget tips og råd om hvordan lokale udsatteråd kan få indflydelse og blive et talerør for udsatte borgere. De lokale udsatteråd er inviteret til at deltage i Rådet for Socialt Udsattes bod til Brugernes Bazar d. 30. august i Odense.

 

Der blev diskuteret hvordan man øger stemmeprocenten for udsatte borgere, og i den forbindelse muligheden for at opstille en campingvogn rundt omkring i kommunen. Inger Andersen undersøger, om der igangsættes et campingvogns-projekt fra kommunens side.

 

Udsatterådet diskuterede i den forbindelse kommunalvalget til november 2017, og muligheden for at afholde et vælgermøde for udsatte borgere. Til vælgermødet skal udsatte borgere informeres omkring hvordan man stemmer (evt. brevstemme via campingvogn). Derudover skal der inviteres repræsentanter for de opstillede partier til valgdebat. Udsatterådet blev enige om at holde mødet i starten af oktober 2017. Det blev diskuteret om der skulle serveres valg-flæsk til mødet. Det blev også diskuteret, om der var mulighed for, at en mini-bus kørte rundt i kommunen, for at samle borgere op, og køre dem til vælgermødet.

 

Klaus Duelund er tovholder på at arrangere vælgermødet. Han fremlægger sit forslag til Udsatterådsmødet d. 7. september.

 

 

 

 13. First Agenda

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet informerer Udsattarådet om brugen af First Agenda.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer opretter en bruger på First Agenda.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen og Patrick Larn deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Udsatterådets medlemmer er blevet briefet omkring brugen af First Agenda.  14. Fastlæggelse af Udsatterådets ordinære møder

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ifølge §2, stk. 4 af Udsatterådets forretningsorden skal de ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år ad gangen.

 

Udsatterådet bedes derfor finde frem til mødetidspunkter for de to resterende møder i 2017.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet finder frem til mødetidspunkter for de to resterende møder i 2017.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Udsatterådet har fundet frem til følgende mødetidspunkter:

 

7. september kl. 16-19 i Faxe Bixen

 

30. november kl. 16-19 på Café Perlen

 

Derudover besluttede Udsatterådet af afholde vælgermøde d. 4 oktober kl. 17-2015. Befordringsgodtgørelse

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet informerer Udsattarådet om befordringsgodtgørelsesskemaet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådets ikke-professionelle medlemer udfylder vedhæftet excel-ark, og indsender det til sekretariatet v. Camilla Jensen (cajen@faxekommune.dk).

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Udsatterådets ikke-professionelle medlemmer er briefet omkring udfyldelsen af befordringsgodtgørelses-skemaet.16. Udsatterådets eksterne møder

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse minder Udsatterådet om følgende møder:

 • Møde om handicapidræt torsdag d. 15 juni 2017 17-19.30 (invitationen er vedhæftet dette punkt)
  • Formålet med mødet er at få gjort status på eksisterende tilbud for handicappede og udsatte borgere samt udvikle nye ideer og samarbejder.
 • Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget d. 26. juni 13:45-14.30 (Centerchef Kasper Sonne informerer kort om dette møde)

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer så vidt muligt deltager i møderne.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Udsatterådet er informeret omkring de to eksterne møder, de er inviteret til i juni 2017. Der var fokus på indholdet af møderne, og vigtigheden i at være repræsenteret.

 

Udsatterådet skal være opmærksom på, at dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget foregår på Faxe Vandrehjem og afholdes den 28 juni, ikke den 26 som det er skrevet i sagsfremstillingen.

 17. Første drøftelse af Udsattepolitik og sociale mål

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Centerchef for Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kasper Sonne orienterer om udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik.

 

Da social mobilitet skal indgå i Udsattepolitikken, er Regeringenens 2025 plan for Social Mobilitet vedhæftet dette punkt.

 

Faxe Kommunes Handicappolitik er ligeledes vedhæftet som inspiration.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

Udsatterådet drøfter orienteringen.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen og Patrick Larn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Inger Andersen var nødsaget til at forlade mødet umiddelbart inden påbegyndelsen af dette punkt.

 

Kasper Sonne informerede Udsatterådets medlemmer om Faxe Kommunes plan om udviklingen af en Udsattepolitik. Her var der særligt fokus på Regeringens 2025 plan og 10 mål for social mobilitet.

 

Udsatterådet har diskuteret emner, hvor de kan komme med input til Faxe Kommunes Udsattepolitik, med ungangspunkt i de 10 mål for social mobilitet.

 

Udsatterådet har valgt at fokusere på fire indsatsområder:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Kriminelle unge
 3. Hjemløse
 4. Misbrugere

 

Udsatterådet aftale at bruge 1.5 time på udsatterådsmødet d. 7. september til at diskutere dette punkt yderligere.

 

 18. Facebook-arbejdsgruppen præsenterer deres arbejde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ved Udsatterådsmøde d. 6. april 2017, blev der nedsat en facebook-arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppen præsenterer deres arbejde.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet tager præsentationen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen, Patrick Larn og Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Danny Holmvigs forslag til logo på facebook-gruppen blev godkendt, med forbehold for at copyright skal undersøges.

 

"Udsatterådet Faxe Kommune" Facebook siden blev offentliggjort. I den forbindelse blev det aftalt, at det skal undersøges, om det er muligt at få oprettet en 'udsatterådet@faxekommune.dk' mail.

 

Det blev aftalt, at administratorerne giver en kort opdatering på Udsatterådsmødet d. 7. september.19. Feriecamp 2017

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Danny Holmvig introducerer Idrætsordanisationen Dansk Værested Idræts Feriecamp i 2017.

 

Årets Feriecamp foregår i Randers 31. juli - 6. august.

Indstilling

Formanskabet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer udbreder kendskabet til Feriecamp.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen, Patrick Larn og Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Danny Holmvig informerede og uddelte program for Feriecamp 2017. Udsatterådet så video fra sidste års feriecamp.

 

Sekretariatet har lagt "Særlingske Tidende" med program fra Feriecamp 2017 i indgangen ved Tingvej 7, 4690 Haslev.

 20. Idrætsdag/aktivitetsdag (IDVI)

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet er interesseret i at høre om, der stadig er interesse for at organisere en idtrætsdag/aktivitetsdag for udsatte borgere i Faxe Kommune i samarbejde med Idrætsordanisationen Dansk Værested Idræt (IDVI). Her skulle borgerne fra de forskellige væresteder i kommunen dyste mod hinanden i følgende aktiviteter:

 • indendørs petanque
 • Stige golf
 • backgammon

 

Værestederne er ansvarlige for at sælge vand og sodavand, samt sandwich.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for organiseringen af Idrætsdagen.

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen, Patrick Larn og Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Claus Cubbin og Danny Holmvig informerede om muligheden for at afholde en idrætsdag for udsatte borgere.

 

Idéen er at invitere væresteder fra andre kommuner, og forene Faxe Kommunes væresteder under "Team Faxe".

 

Det blev diskuteret om det evt. var muligt at arrangere bus/afhentning ved de forskellige væresteder, for at øje deltagerantallet.

 

Det blev diskuteret om der skulle serveres mad mod betaling, og om Udsatterådet skulle give et tilskud, for at nedbringe kuvertprisen.21. Ansøgning til bus i forbindelse med udflugter, aktiviter mv. til væresteder

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På foranledning af formandskabet, har sekretariatet undersøgt mulighederne for at søge om tilskud til en minibus, som værestederne kan booke i forbindelse med udflugter, aktiviteter mv.

 

Det er i særlige tilfælde muligt at søge om midler til transport gennem §18 puljen til støtte for generelt friviliigt social arbejde.

 

Udsatterådet kan derfor udfylde Ansøgningsformular til §18 midler, hvori budgettet angives og der beskrives hvad formålet med bussen ville være, hvilke grupper af borgere der ville få gavn af denne, og hvilken konsekvens det har, hvis udsatte borgere ikke kommer afsted til aktiviteterne.

 

Efter ansøgningen er indsendt, vil Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice gennemgå ansøgningen, og tage kontakt med evt. uddybende spørgsmål.

 

Udsatterådet kan også undersøge andre private muligheder for finansiering.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådet tager stilling til behovet for en minibus værestederne kan booke,

 

Hvis det vurderes, at der er et behov, nedsættes en arbejdsgruppe, som har ansvaret for ansøgninger til finansiering af en minibus.

 

Sekretariatet står gerne til rådighed for gennemlæsning af en eventuel ansøgning, inden denne sendes afsted.

 

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen, Patrick Larn og Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Claus Cubbin informerede om punktet.

 

Sekretariatet undersøger om Faxe Kommune har en mini-bus man kunne stille til rådighed.

 

Klaus Duelund snakker med Café Paraplyen om deres behov.

 

Udsatterådet besluttede at behandle dette punkt løbende, når behovet er afdækket.22. Forslag til emner for næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.

 

Formandskabet har følgende punkter på til næste møde

 • Visioner og ideer til Udsatterådet, part 2
 • Tour de Faxe og generel diskussion om etableringen af en uformel kontakt til de udsatte borgere i kommunen.
 • Behovet for økonomisk rådgivning til udsatte borgere i Faxe Kommune.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådets medlemmer foreslår emner til næste møde.

 

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

Mette Mathiesen, Jane Hansen, Patrick Larn og Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Det blev besluttet at lægge 'visioner og idéer til Udsatterådet, part 2' sammen med diskussionen omkring udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik.

 

Derfor er følgende punkter på den foreløbige dagsorden til Udsatterådsmøde d. 7. september.

 

 • Faxe Kommune Udsattepolitik
 • Tour de Faxe og generel diskussion om etableringen af en uformel kontakt til de udsatte borgere i kommunen.
 • Behovet for økonomisk rådgivning til udsatte borgere i Faxe Kommune.
 • Kort opdatering på 'Udsatterådet Faxe Kommune' Facebook-siden23. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Referatet godkendes

Beslutning i Udsatterådet den 6. juni 2017

 Godkendt.