Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 6. september 2018

Udsatterådet - 06-09-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 6. september 2018 kl. 15:30
i Café Paraplyen, Vestergade 4, 4690 Haslev


41. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Dagsordenen tilføjes tre nye punkt under eventuelt:

 • Vedrørende forslag om nedlæggelsen af busrute 263 (Haslev – Faxe – Faxe Ladeplads) og 264 (Haslev St. - Karise St.)
 • Høringsvar vedr. kvalitetsstandard for Servicelovens § 80.
 • Invitation til regionalt netværksmøde

 42. Spørgsmål fra Udsatterådsmøde d. 12. juni

Sagsnr: 27.15.00-P05-5-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Følgende spørgsmål blev drøftet på Udsatterådsmødet d. 12. juni, som der her gives en opfølgning på.

 • Muligheden for, at Udsatterådet kan få et aflåseligt skab et tilgængeligt sted v. Jørgen Olsen.
 • Muligheden for, at borgere kan købe arbejdstøj via kommunens rabatordning v. Kasper Sonne.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at opfølgningerne tages til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.

 

Udsatterådet drøftede spørgsmålene.

 • Der er stillet et skab op i ProjektHUSET på Sundhedscenteret i Faxe, og der oprettes en nøglebrik så skabene skal tilgås i weekenderne.
 • Kommunen kan ikke videregive rabatordninger til private, men opfordrer "Brugerforeningen fristedet en lys fremtid" til at forhandle rabatordninger for foreningens medlemmer.


43. Udsatterådets budget og forbrug 2018

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på mødet d. 5. marts, at Udsatterådets forbrug og budget fremadrettet skulle være et fast punkt på møderne.

 

Udsatterådets foreløbige forbrug, samt et overslag over årlige udgifter på henholdsvis diæter og befordringstilskud, forplejning samt diverse kan ses nedenfor.

 

  

Indstilling

Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.44. Forslag om Udsatterådets byttedag d. 20. september 2018

Sagsnr: 27.15.00-P05-6-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet stiller forslag om, at der planlægges en byttedag, hvor Udsatterådet står for forplejning til de borgere der møder op. Byttedagen har det formål, at borgere kan medbringe tøj, legetøj og lignende, som de efterfølgende kan bytte til de ting andre borgere medbringer. Det foreslås, at byttedagen afholdes lørdag d. 20. september 2018 kl. 10.00-14.00 på Café Paraplyen, Vestergade 4, 4690 Haslev.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 • der nedsættes en arbejdsgruppe, med ansvaret for at planlægge byttedagen
 • der afsættes et budget på 5.000 kr. til forplejning til byttedagen, som kan bruges på præsentationsmateriale og forplejning

 

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.

 

Det noteres, at byttedagen afholdes d. 20. oktober, og ikke den 20. september som der står i sagsfremstillingen.

 

 • Helen Heidi Schulze, Claus Cubbin, Henning Søder og Dennis Boye Petersen deltager i arbejdsgruppen.
 • Arbejdsgruppen har et budget på 5000 kr. til arrangementet, som kan bruges på præsentationsmateriale og forplejning.


45. Udsatterådets deltagelse i Haslev Kulturnat

Sagsnr: 00.00.00-G20-2-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På mødet d. 5. marts nedsatte Udsatterådet en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til Udsatterådets deltagelse i Haslev Kulturnat d. 28. september 2018. På Udsatterådsmødet d. 12. juni godkendte Udsatterådet et budget på 2.000 kr. som arbejdsgruppen kunne råde over, i forbindelse med planlægningen af arrangementet.

 

Arbejdsgruppen skulle have holdt møde d. 7. august for at planlægge Udsatterådets deltagelse i Haslev Kulturnat, men dette møde blev desværre ikke til noget. Der er derfor behov for, at Udsatterådet drøfter arrangementet endnu en gang.

Indstilling

Formandskabet opfordrer til, at Udsatterådet drøfter et evt. arrangement til Haslev Kulturnat.

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.

 

 • Klaus Duelund laver et udkast til en pamflet om Udsatterådets arbejde og et infoark om Byttedagen d. 20. oktober, som kan deles ud til Haslev Kulturnat.
 • Jørgen Olsen printer 150 udgaver af pamfletten og infoarket.
 • Helen Heidi Schulze, Henning Søder og Claus Cubbin deltager som repræsentanter for Udsatterådet til Haslev Kulturnat.


46. Klaus Duelund orienterer om Frynseklinikken

Sagsnr: 27.15.00-P05-4-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om, at Frynseklinikken kommer til Faxe Kommune d. 20. september 2018 kl. 11.00-13.00. Frynseklinikken vil være ved ProjektHUSET, Præstøvej 76E, 4640 Faxe (Bygning 10, Faxe Sundhedscenter).

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådet udbreder viden omkring Frynseklinikkens tilbud

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.47. Drøftelse om barrierer for den beskæftigelsesrettede indsats

Sagsnr: 27.15.00-P05-2-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet opfordrer til en generel drøftelse i Udsatterådet om barrierer for, at den beskæftigelsesrettede indsats kan lykkes. Drøftelsen ønskes, da det ofte opleves, at indsatsen ikke er målrettet nok og tilpasset den enkelte.  

Udsatterådet kan drøfte spørgsmål som:

 • Hvordan kan Faxe Kommune understøtte ledige udsatte borgeres vej mod selvforsørgelse?
 • Hvordan kan planlægningen af arbejdsmarkedsindsatser optimeres for udsatte borgere?
 • Hvad skal en arbejdsplads kunne for at ansætte udsatte borgere?

 

Udsatterådets medlemmer opfordres desuden til, at komme med andre input, der kan kvalificere drøftelsen om barrierer for den beskæftigelsesrettede indsats i Faxe Kommune.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådet drøfter barrierer for, at den beskæftigelsesrettede indsats kan lykkes

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.

 

Udsatterådet har drøftet de problemstillinger, som de har oplevet og hørt om fra andre udsatte borgere. Udsatterådet bemyndiger formandskabet til at planlægge et fokusmøde om emnet.48. Databeskyttelsesrådgiver for Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A00-4-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet orienterer om databeskyttelsesforordningen, herunder kravet om, at råd og nævn skal have en databeskyttelsesrådgiver.

 

Det er besluttet, at Faxe Kommunes Databeskyttelsesrådgiver fungerer som Databeskyttelsesrådgiver for Udsatterådet. Faxe Kommune har informeret Datatilsynet om, at Faxe Kommunes Databeskyttelsesrådgiver fungerer som Databeskyttelsesrådgiver for jer.

 

Vedhæftet dette punkt er information om databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver, samt proceduren for sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.49. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

 • Udsatterådets deltagelse i Handicap Grand Prix 2018

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.  

 

Under godkendelse af dagsorden blev der tilføjet følgende punkter:

 

Vedrørende forslag om nedlæggelsen af busrute 263 (Haslev – Faxe – Faxe Ladeplads) og 264 (Haslev St. - Karise St.)

 • Udsatterådet opfordrer Socialudvalget til at opponere i mod nedlæggelsen af busruterne.

 

Høringsvar vedr. kvalitetsstandard for Servicelovens § 80.

 • Udsatterådet drøftede kvalitetsstandarden. Proceduren for høring udenfor rådets møderække følges.

 

Invitation til regionalt netværksmøde

 • De udsatterådsmedlemmer, som ønsker at deltage i det regionale netværksmøde, får de faktiske udgifter til transporten dækket af Udsatterådet.


50. Forslag til næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådet drøfter forslag til næste møde

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.51. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A08-3-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådet godkender referatet.

 

Beslutning i Udsatterådet den 6. september 2018

Godkendt.