Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 30. november 2017

Udsatterådet - 30-11-2017 - Referat

34. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Dagsorden godkendes

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Klaus Duelund, Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt35. Guld til Krudtuglerne i handicap Melodi Grand Prix

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om, at der lørdag d. 28. oktober blev afviklet det årlige Grand Prix for handicapbands i Slagelse - og Krudtuglerne fra Faxe strøg helt til tops med "Tag ja-hatten på". Fordi Krudtuglerne vandt, skal næste års grand prix afholdes i Faxe.

 

D. 13. november 2017 blev der afholdt guldfest på Kultunariet i Haslev for Krudtuglerne.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet tager indstillingen til orientering.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådet ønsker Krudtuglerne tillykke.

 

Godkendt.36. Valgmøde d. 3 oktober

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om det valgmøde, der blev afholdt d. 3. oktober på Cafe Paraplyen.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Klaus Duelund orienterede om valgmødet, og de problemstillinger der blev drøftet på valgmødet. Klaus vurderer, at valgmødet var med til at skabe mere opmærksom på socialområdet, og Udsatterådets arbejde.

 

Ét spørgsmål der blev drøftet på valgmødet, var hvordan tilflyttere bliver modtaget af Faxe Kommune. Inger Andersen undersøgte efterfølgende proceduren for, hvordan tilflyttere bliver mødt. Inger informerede Udsatterådet om, at tilflyttere modtager brev pr. post med information om kommunen, tilbud og andet relevant materiale.

 

Godkendt.

 

 37. Nyt logo

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Til orientering har Claus Cubbin og Danny Holmvig i samarbejde med Faxe Kommunes kommunikationsafdeling udviklet Udsatterådets nye logo. Logoet bliver uploadet til Facebook, og skal også bruges i forbindelse med informationsmateriale trykt af Udsatterådet.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Klaus informerede om brugen af det nye logo for Udsatteråd.

 

Godkendt38. Tour de Faxe

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet orienterer om Tour de Faxe.

 

Udsatterådet har tidligere drøftet muligheden for at tage på en Tour de Faxe. Formålet med turen er at udbrede viden omkring Udsatterådet.

 

Ved Udsatterådsmødet d. 7. september blev følgende datoer for besøg i to af kommunens byer besluttet:

  • 28. oktober i Faxe kl. 12-14
  • 2. december i Karise kl. 12-14

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådet drøftede Tour de Faxe.

 

Da tøj og foldere endnu ikke er produceret, vurderede Udsatterådet, at det giver bedre mening at rykke Tour de Faxe til 2018. Det blev også besluttet, at formandskabet og andre medlemmer der har mulighed for at deltage, holder første arrangement ved brugsen i Karise By d. 27. januar kl. 10-12.

 

Sekretariatet undersøger muligheden for, at få en notis i den lokale presse for at orientere om arrangementet.

 

Godkendt

 

 

 39. Befordringsgodtgørelse og diæter

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet informerer om befordringsgodtgørelse og diæter i forbindelse med deltagelse i Udsatterådets møder for ikke-professionelle medlemmer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Sekretariatet informerede om befordringsgodtgørelse og diæter.

 

Det blev besluttet, at Udsatterådet kan kontakte sekretariatet med evt. spørgsmål.

 

Godkendt40. Gældsrådgivning i Faxe

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet orienterer om muligheden for at få etableret gældsrådgivning på værestederne i Faxe Kommune.

 

Status er, at der er etableret kontakt mellem værestederne i Faxe og en revisor, der gerne vil arbejde frivilligt med gældsrådgivning. Værestederne og revisoren er således i gang med, at finde det rette format for det frivillige arbejde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Sekretariatet informerede om punktet. Udsatterådet var glade for dette initiativ, og ser frem til at der etableres frivillig gældsrådgivning i Faxe.

 

Godkendt.41. Invitation fra Rådet for Socialt Udsatte

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Rådet for Socialt Udsatte inviterer til konference om social udsathed i udkantskommuner.

 

Rådet for Socialt Udsatte har gennemført en undersøgelse af social udsathed i fem udvalgte udkantskommuner: Guldborgsund, Bornholm, Sønderborg, Vesthimmerland og Norddjurs. Undersøgelsen er dels baseret på interviews med socialt udsatte og medarbejdere på sociale tilbud og dels på eksisterende data om forskellene mellem udkantskommunerne og landets øvrige kommuner.

 

På konferencen kan I bl.a. høre professor ved Roskilde Universitet, Bent Greve, sekretariatschef i Landsforeningen af væresteder, Cliff Kaltoft, samt både høre erfaringer med livet ”på landet” fra socialt udsatte selv, fra lokale sociale tilbud samt fra borgmestre og andre politikere. Se det foreløbige program på den følgende side.

 

Konferencen finder sted d. 13. december kl. 10.00-15.00 på:

Hotel Frederik d. II

Idagårdsvej 3

4200 Slagelse

 

Tilmeld dig senest d. 1. december på post@udsatte.dk og få det endelige program tilsendt efterfølgende.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

 

Invitationen findes vedhæftet dette punkt.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller at,

 

der opfordres til, at Udsatterådets medlemmer deltagere i konferencen hvis muligt.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt42. Opdatering på værestedsbusser

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er der ikke planer om, at der fast placeres busser i Haslev. Derudover er der nogle juridiske problemstillinger, vedrørende hvilke aktiviteter der falder ind under værestederne og den dermed følgende brug af busserne, der først skal afklares.

 

Sekretariatet opfordrer til, at Udsatterådets medlemmer afventer etableringen af en brugerforening for værestedernes brugere, da brugerforeningen blandt andet kan spille en rolle i forbindelse med afklaringen af den fremtidige brug af busser.

 

Formand Claus Cubbin orienterer om brugerforeningen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at,

 

Udsatterådets medlemmer afventer etableringen af en brugerforening for værestedernes borgere.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Sekretariatet informerer om punktet.

 

Godkendt.43. Nyt Udsatteråd efter kommunalvalg

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Centerchef Kasper Sonne orienterer om processen vedrørende udpegning af Udsatterådets medlemmer efter kommunalvalget.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at,

 

Udsatterådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Kasper informerede om processen. Sekretariatet sender en forespørgelse ud til de organisationer, der er repræsenteret i Udsatterådet.

 

Der afholdes konstituerende møde i februar.

 

Godkendt.44. Status på Udsattepolitikken

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet orienterer om, at Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at Udsatterådets input, med udgangspunkt i Regeringens mål for social mobilitet, danner grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik.

 

Der vil således være særligt fokus på:

1. Uddannelse og beskæftigelse

2. Kriminelle unge

3. Hjemløse

4. Misbrugere (både alkohol- og stofmisbrug)

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt45. Orientering om høringssvar vedr. Servicelovens §§85 og 107

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet orienterer om den videre proces for udkastet til kvalitetsstandarden for Servicelovens § 85 samt udkast til kvalitetsstandard for Servicelovens § 107.

 

Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

Udsatterådets høringssvar gav ikke anledning til konkrete ændringer i selve kvalitetsstandarden. Det blev vurderet at størstedelen af punkternes i høringssvarende vil indgå, som naturlige overvejelser i sagsbehandlingens forskellige faser samt i udførelsen af den socialpædagogiske indsats.

Det blev noteret overfor Social- og Sundhedsudvalget, at Udsatterådet finde at både det øgede fokus på gruppeforløb, samt det meget lave timetal, der ligger som udgangspunkt, bør tages op til overvejelse igen, idet det for borgere med visse funktionsnedsættelser på den ene og på den anden måde kan være en stor udfordring at komme i gruppeforløb. - Dertil skal det anføres, at afgørelse om en socialpædagogisk indsats og omfanget af den altid skal bero på en konkret og individuel vurdering. Derudover skal det tilføjes, at der i forhold til tidsrammen ikke er tale om en nedsættelse, men en stadfæstelse af nuværende praksis.

Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 85 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget d. 30. august 2017.

Kvalitetsstandard for Servicelovens § 107.

Udsatterådets høringssvar gav ikke anledning til konkrete ændringer i kvalitetsstandarden, men det er noteret, at Udsatterådet bl.a. påpeger forhold i de kommunale tilbud, som de finder problematiske i forhold til, at både aktive og forhenværende brugere af rusmidler bor på samme bosteder. Udsatterådet spurgte desuden til lovgrundlaget for, at der i kvalitetsstandarden står; "Borgeren har ikke frit valg af leverandør i forbindelse med tilbud om midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107".  Dette henhører under Faxe Kommunes udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dertil følger af retssikkerhedslovens § 15, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sine opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Det er dermed forudsat, at lovgiver overlader et vist selvstændigt handlerum til kommunerne. Kommunerne skal i udøvelsen af det handlerum følge skrevne og uskrevne retsgrundsætninger. Borgerens mulighed for frit valg af leverandør i forhold til tilbud efter servicelovens bestemmelser vil fremgå konkret af den enkelte bestemmelse. Det fremgår ikke af serviceloven § 107, at borgeren har ret til frit valg af leverandør.

 

Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 107 behandles på Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 29. november 2017.

 

 

Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 85 samt udkast til kvalitetsstandard for Servicelovens § 107 er vedhæftet dette punkt.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådet tager indstillingen til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådets medlemmer drøftede punktet.

 

Godkendt.46. Etablering af nyt værested i Haslev by

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Sekretariatet orienterer om processen for det nye værested I Haslev by.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

Følgende proces er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget samt

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etableres et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterådet

April 2018: Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Udsatterådets medlemmer oplyste om vigtigheden i en central placering af det nye værested. Der skal være fokus på brugerindragelse, som kan skabe ejerskab og medbestemmelse, evt. via etablering af brugerråd.

 

Det blev pointerede, at der skal være mulighed for at oprette diverse fysiske aktiviter.

 

Udsatterådet havde følgende input til mulige væresteder administrationen kan besøge:

- Åndehulet i Vordingborg

- Stop Op i Nysted

 

Godkendt

 

 47. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt48. Forslag til emner for næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

- Opdatering på det nye værested,

 

Godkendt 49. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

Udsatterådet godkender referatet.

 

Claus Cubbin                 _________________________________________________________

 

 

Klaus Duelund                _________________________________________________________

 

 

Inger Andersen              _________________________________________________________

 

 

Jørgen Olsen                  _________________________________________________________

 

 

Jens Røi                            _________________________________________________________

 

 

Jane Hansen                  _________________________________________________________

 

 

Patrick Larn                    _________________________________________________________

 

 

Preben Lund                   _________________________________________________________

 

 

Mette Mathiesen           _________________________________________________________

 

 

Danny Holmvig              _________________________________________________________

 

 

Beslutning i Udsatterådet den 30. november 2017

Claus Cubbin, Jane Hansen, Patrick Larn, Mette Mathiesen og Danny Holmvig deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.

 

Godkendt.