Seksualpolitik

Byrådet vedtog 29. marts 2012 Faxe Kommunes Seksualpolitik. Politikken er rettet mod borgere og medarbejdere indenfor Pleje og Omsorg i Faxe Kommune.

Det daglige arbejde med borgernes seksualitet fungerer bedst, hvis arbejdet er lagt i faste rammer. Borgernes seksualitet skal være et fast punkt på dagsordenen ved møder der omhandler beboerne og deres trivsel.

Da udviklingsniveauet kan være forskelligt for borgerne, er det vigtigt at medarbejderne hjælper beboerne med at lære, hvad accepteret adfærd er. Eksempelvis i forhold til seksuelle handlinger, som er anstødelige set i forhold til almindelige normer (anstødelige verbale eller fysiske tilnærmelser til hjælpepersoner, naboer etc.)

Hvis det kommer på tale, at en beboer skal have hjælp i forhold til sin seksualitet, skal det vægtes, at hjælpen starter med den mindst indgribende foranstaltning. Det er måske bare en god snak i trygge omgivelser, køb af blade, film eller seksuelle hjælpemidler. Nogle problematikker kan dog være så komplicerede, at det kan være nødvendigt med faglig hjælp udefra f. eks. fra sexolog.

Som medarbejder har man personlige grænser for blufærdighed. Det kan betyde, at man ikke ønsker at deltage i samtale om seksualitet. Det skal respekteres, men i sådanne situationer skal der altid henvises til en anden medarbejder, så man sikrer, at eventuelle problemer bliver taget op. 

Klik her for at læse hele Faxe Kommunes Seksualpolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)