Du er her: ForsideJobcenterTilbud til ledigeSeniorjob i kommunen

Seniorjob i kommunen

En kommunal virksomhed kan ansætte en person i et seniorjob hvis personen er bosiddende i kommunen og skal på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt hvor dagpengeretten udløber. Bopælskommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller for tilsvarende arbejde.

Eksempel

En 56-årig bogholder har mistet sit job, da hans arbejdsplads haret nødt til at skære ned. Bogholderen har igennem en længere periode uden held forsøgt at finde et nyt lignende job. Da han har mistet sin dagpengeret og er berettiget til efterløn om fireår, har han ret til seniorjob i sin bopælskommune. Kommunen tilbyder bogholderen ansættelse som regnskabsassistent i økonomiforvaltningen. Bogholderen kan dermed fortsætte sit aktive arbejdsliv og optjene anciennitet til sin efterlønsordning. 

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen og det er et krav, at ansættelsen medfører en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den kommunale virksomhed. Personen skal være forsikret medlem af en a-kasse og skal kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen. Personen skal under ansættelse i seniorjob fortsat stå til rådgihed for ordniært arbejde. Ansættelsen i seniorjob ophører* senest den dato, hvor personen kan gå på efterløn.

*Ansættelsen kan også ophøre tidligere, hvis personen får ordinært arbejde, afslår tilbud om ordinært arbejde, ikke opretholder betingelserne for at kunne gå på efterløn eller bliver afskediget på grund af almindelig musligholdelse af ansættelsesaftalen.

Arbejdsmarkedsydelse
Du har ikke ret til et seniorjob, så længe du har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at du kan gå på efterløn. Det er først, når din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse hører op, at retten til seniorjob gælder.