Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerServicedeklaration for opkrævning

Servicedeklaration for opkrævning

Her kan du se og downloade såvel Faxe Kommunes Servicedeklaration for opkrævning som opkrævningsstrategien

Servicedeklaration for opkrævning

Faxe Kommune ønsker med denne servicedeklaration at give oplysning til både kommunens borgere og kommunens centre om opkrævning af tilgodehavender, der ikke bliver betalt rettidigt.

Servicedeklarationen har til formål at:

Yde borgerne service i form af information om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder samt om reglerne for gældsafvikling generelt

Oplyse om konsekvensen ved ikke at betale regningerne fra Faxe Kommune

Servicedeklaration for opkrævning (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Opkrævningsstrategi

Faxe Kommunes målsætning er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres udeståender til kommunen.

Det er kommunens institutioner og centre, som sikrer rigtigheden i kravets opståen.

Disse sikrer ligeledes at opkrævninger udsendes til rettidig betaling.

Opkrævningsenheden i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har opgaven med at sikre, at krav til kommunen betales, at der udsendes opkrævninger og rykkes for manglende betalinger.

I de tilfælde hvor borgeren ikke er i stand til at betale sin gæld, kan der indgås betalingsordninger eller ydes henstand.

Det er samtidig Opkrævningens opgave at forebygge restancer.

Opkrævningsstrategi (PDF-fil åbner i nyt vindue)