Du er her: ForsidePolitikker og strategierServiceniveau og Politik for Pleje og BoligServicedeklaration for sygeplejeklinik

Servicedeklaration for sygeplejeklinik

Sygeplejeklinikken er et tilbud til mobile borgere om at komme og modtage de sygeplejeydelser, som de har behov for/er visiteret til. Læs om serviceniveauet her.

Faxe Kommunes mål

• Have fokus på den ambulante behandling.
• Tilbyde borgerne en højere grad af fleksibilitet ved valg af tid og sted for sygeplejeydelser.
• Mindske vejtiden for hjemmesygeplejerskerne og dermed optimere anvendelsen af ressourcerne.
• Højne kvaliteten af sygeplejerskeydelserne, idet alle fornødne sygeplejeartikler er til stede.

Det tilbyder vi

Sygeplejeklinik placeret på Grøndalscenteret, Sygehusvej 3, Haslev hvor der kan tilbydes følgende:
• Sårpleje
• Kompressionsbehandling
• Udredning af inkontinens
• Injektioner
• Medicindosering
• Medicin udlevering
• Patientskoler
• Rådgivning/vejledning f.eks. kol-diabetes-ernæring-demens
• Patient netværk
• Pårørende netværk
• Forebyggelse
• Samarbejde med andre sundhedsfaglige enheder.

Til hvem

Sygeplejeklinikken er et tilbud til mobile borgere om at komme og modtage de sygeplejeydelser, som de har behov for/er visiteret til.

Som udgangspunkt skal alle borgere visiteres til sygeplejeklinikken. Sygeplejerskerne visiterer til klinikken i dialog med den enkelte borger. Der vil være mulighed for at komme i åben konsultation for alle borgere som er visiteret til sygeplejeydelser, hvis der vurderes et behov for dette af sygeplejersken.

Hvor meget

Behovet skal kortlægges og udbredes i Faxe Kommune.
Der vil være mulighed for at blive visiteret til klinikken på alle hverdage fra kl. 9 – 16.

Din ret og din pligt

Alle borgere har ret til gratis lægeordineret sygepleje.
Er du utilfreds med den tilbudte hjælp er der mulighed for, jf. Sundhedsloven kap. 11 § 51, stk. 2, at kontakte eller sende en klage til patientkontoret i Region Sjælland.
Derudover kan du kontakte Sygeplejeenheden på hverdage kl. 13.30-14.30 på numrene
Faxe 56 20 33 51
Haslev 56 20 33 52
Rønnede 56 20 33 53

Hvad koster det

Der er ingen egenbetaling for den enkelte borger. Du skal selv sørge for transport.

Hvor kan du få oplysninger

Faxe Kommunes hjemmeside – www.faxekommune.dk
Lokalaviser – Faxe Bugten & Haslev Posten samt pjecer.

Hjemmesygeplejen har telefontid kl. 13.30-14.30, og kan træffes på
Faxe 56 20 33 51
Haslev 56 20 33 52