Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerServicedeklarationer for botilbud til voksne

Servicedeklarationer for botilbud til voksne

Se boligpolitik på omsorgsområdet her.

Midlertidige botilbud til voksne

Byrådet har den 12. maj 2009 godkendt servicedeklaration for midlertidige botilbud til voksne.

Det tilbyder vi

Faxe Kommune tilbyder midlertidigt botilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Jf. Lov om Social Service § 107.

Den støtte, der er forbundet med det midlertidige botilbud, tager udgangspunkt i principperne om rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp. Ud fra en konkret og individuel vurdering af dine behov bliver der udarbejdet en handleplan om forløbet af dit ophold.

Afhængig af dine behov kan der i botilbuddet indgå pleje mæssige og sociale aktiviteter og rehabilitering.

I samarbejde med dig og ud fra dine behov vurderer Visitationsteam Handicap, hvorvidt du skal have et midlertidigt botilbud og hvordan forløbet tilrettelægges.

Det vil vi

Overordnet er det kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Formålet med dette tilbud er gennem træning og genoptræning at støtte dig i selvstændigt at kunne varetage den nødvendige egenomsorg.

Til hvem

Du kan ansøge om midlertidigt botilbud, hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer ikke kan få tilgodeset dine behov ved ophold i almindelig bolig med mulighed for støtte efter den sociale lovgivning.

Hvor meget

I samarbejde med en sagsbehandler i Visitationsteam Handicap vurderer du, hvilket tilbud du har behov for.

Afhængig af jeres vurdering, kan du få tilbudt følgende botilbud:

 • Borgere, der er udviklingshæmmede
  Bo og Beskæftigelse Vest: Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads
 • Borgere, der er senhjerneskadede
  Kildebo: Præstøvej 86 i Faxe
 • Borgere med psykiske sygdomme
  Det psykiatriske bosted Præstøvej 78 B, Bo & Netværk i Faxe

Der kan også ved specielle behov tilbydes midlertidigt ophold udenfor kommunen.

Din ret og din pligt

Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.

En evt. klage skal indsendes til Visitationsteam Handicap i Faxe Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitationsteam Handicap sagen videre til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er beliggende på Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster det

Du skal betale en obligatorisk ydelse til husleje, forbrug (lys, vand, varme osv.) og forplejning. Huslejen er indkomstbestemt.

Hvis du bevarer din egen bolig under botilbuddet, bliver du ikke afkrævet husleje og forbrug, du skal udelukkende betale for forplejningen.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Visitationsteam Handicap på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Se servicedeklaration for midlertidige botilbud til voksne som pdf her (åbner i nyt vindue)

 

Længerevarende botilbud til voksne

Byrådet har den 27. oktober 2009 godkendt servicedeklaration for længerevarende botilbud til voksne.

Det tilbyder vi

Faxe Kommune tilbyder længerevarende botilbud til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Jf. Lov om Social Service § 108.

Den støtte, der er forbundet med det længerevarende botilbud, har udgangspunkt i princippet om rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp. Ud fra en konkret og individuel vurdering af dine behov, bliver der udarbejdet en handleplan om forløbet af dit ophold.

Afhængig af dine behov kan der i botilbuddet indgå plejemæssige og sociale aktiviteter og rehabilitering.

I samarbejde med dig og ud fra dine behov vurderer visitationen i Faxe Kommune, hvorvidt du skal have et længerevarende botilbud, og hvilket tilbud der bedst imødekommer dit behov.

Det vil vi

Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Formålet med dette tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for din fysiske og/ psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra dine præmisser.

Til hvem

Du kan ansøge om længerevarende botilbud, hvis du på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og ikke kan dække disse behov ved ophold i almindelig bolig med mulighed for støtte eller ved midlertidigt botilbud.

Hvor meget

I samarbejde med en sagsbehandler i Visitationsteam Handicap vurderes det, hvilket tilbud der er behov for. Afhængig af vurderingen kan du få tilbudt følgende:

Borgere, der er fysisk/psykisk udviklingshæmmede

 • Bo og Beskæftigelse Midt: Hertelsvej 16 og 18-60 i Faxe
 • Bo og beskæftigelse Vest: Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads,
  Kongestedvej 8 i Rønnede og Møllevænget 3 i Dalby
 • Bo og Beskæftigelse Stevns: Bovangen 15, 17 og 23 i Store Heddinge

Borgere, der er fysisk handicappede, herunder med erhvervet hjerneskade

 • Kildebakken: Præstøvej 86 i Faxe
 • Boenheden Førslev: Bygade 16A i Førslev

Borgere med psykiske sygdomme

 • Bo & Netværk: Præstøvej 78 B i Faxe

Der kan også ved specielle forhold tilbydes længerevarende botilbud udenfor kommunen.

Din ret og din pligt

Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.

En evt. klage over afgørelsen skal stiles til Statsforvaltningen, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F og tilsendes
Visitationsteam Handicap Frederiksgade 9, 4690 Haslev.
Klagen skal indsendes, inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitationsteam Handicap, sagen videre til Statsforvaltningen.

Hvad koster det

Du skal betale en obligatorisk ydelse til husleje, forbrug (lys, vand, varme osv.) og forplejning. Huslejen er indkomstbestemt.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Visitation Handicap på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Se servicedeklaration for længerevarende botilbud til voksne som PDF her (PDF-fil åbner i nyt vindue)