Du er her: ForsideTrafik & VejeSkilte på vejenServicevejvisning

Servicevejvisning

Information om service-vejvisning til seværdigheder og virksomheder m.fl., og hvordan man ansøger om servicevejvisning

Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler.

Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. I forbindelse med almindelig servicevejvisning benyttes blå/hvide vejvisningsskilte. Almindelig servicevejvisning betales af den, der ejer vejen; som regel det offentlige.

Særlig servicevejvisning er vejvisning til private virksomheder i det åbne land. Servicevejvisning benyttes, hvis du har en virksomhed med mange gæster, der har brug for vejvisning. Særlig servicevejvisning betales af den, der ønsker tavlen sat op.

Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder.

Almindelig servicevejvisning

Almindelig servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende.

Udgangspunktet for almindelig servicevejvisning skal altid være hensynet til trafikanterne. De kommercielle fordele der kan være forbundet med vejvisningen, er en følgevirkning af vejvisningen og bør ikke være en begrundelse for denne.

Almindelig servicevejvisning skal altid være trafikalt begrundet.

Hvis der findes et symbol, der er godkendt til almindelig servicevejvisning, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Der må ikke anvendes firmalogo, firmamærker, forkortelser eller reklame på almindelig servicevejvisning.

Almindelig servicevejvisning kan benyttes til følgende mål:

  • Almene institutioner og anlæg (hospitaler, skoler, sports-/idrætsanlæg og lignende)
  • Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lignende)
  • Offentlige kontorer og servicefunktioner
  • Industriområder
  • Offentlige og private virksomheder

Særlig servicevejvisning

Principskitse for hvor der kan opsættes særlig servicevejvisning Principskitse for hvor der kan opsættes særlig servicevejvisning

Der kan ansøges om opsætning af særlig servicevejvisning til virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område afmærket med E55 byskilt. Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning i byzone.

Der vejvises ikke længere væk end fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har vejadgang.

Faxe Kommune har besluttet, at udgifter for indkøb og opsætning af særlig servicevejvisning betales af ansøgeren, men der opkræves ikke for administration og fremtidig vedligeholdelse, med mindre det drejer sig om slitage eller beskadigelse af skilt eller stander.

Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Særlig servicevejvisning må ikke opsættes på motorveje og private fællesveje.

Særlig servicevejvisning må ikke påføres reklame, firmanavn, firmalogo eller lignende. Teksten skal vise hvilket område virksomheden beskæftiger sig indendfor. Fx anvendes teksten "Gårdbutik" i stedet for navnet "Sandholm Flæsk".

Yderligere informationer om almindelig og særlig servicevejvisning kan findes i Bekendtgørelse om afmærkning.

Ansøgning

Ansøgning om opsætning af almindelig og særlig servicevejvisning sendes til trafik@faxekommune.dk. Når Faxe Kommune har modtaget din ansøgning, vil du få en kvitteringsskrivelse og sagen vil herefter blive behandlet.

Ansøgning almindelig servicevejvisning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgning særlig servicevejvisning (PDF-fil åbner i nyt vindue)