Du er her: ForsideValgJeg skal flytte - hvor skal jeg stemme?

Jeg skal flytte - hvor skal jeg stemme?

Spørg i Borgerservice, hvordan du skal forholde dig, hvis du flytter mellem 10. oktober og 21. november 2017. Bemærk: Hvis du efter den 14. november 2017 flytter mellem to kommuner, mister du din mulighed for at stemme til kommunalvalget.

For at kunne stemme til valg i Danmark skal du være optaget på en valgliste.
Hvis du skal flytte i perioden umiddelbart før et valg, bør du derfor være opmærksom på, om du er optaget på en valgliste – og i givet fald i hvilken kommune.

Der er bestemte tidsfrister, som er afgørende for, hvilken valgliste du bliver optaget på. Dette gælder både ved flytninger lokalt i kommunen, og flytninger mellem to kommuner. Mandagen 15 dage før valgdagen (6. november 2017) er skæringsdato for optagelse på valglistens hovedliste af tilflyttere til kommunen. Endvidere er det skæringsdato for optagelse under den nye bopæl af vælgere, der er flyttet inden for kommunen. Tirsdagen 7 dage før valgdagen (14. november 2017) er skæringsdato for optagelse på valglistens tilflytterliste af tilflyttere til kommunen, der ikke er optaget på hovedlisten.

Flytning mellem to kommuner efter 14. november 2017:
Flytter man efter den 14. november 2017 mellem to kommuner, mister man sin mulighed for at stemme til kommunalvalget. Både i den nye og i den gamle kommune. I den nye kommune er man ikke nået at komme med på valglisten, og kan derfor ikke stemme. I den gamle kommune opfylder man ikke betingelsen om bopæl i kommunen på valgdagen, og har derfor heller ikke stemmeret til kommunalvalget i den kommune. Hvis man inden flytningen har brevstemt til valget i den gamle kommune, vil stemmen ikke blive taget i betragtning i den gamle kommune, og vil ikke blive videresendt til den nye kommune. Man mister således helt sin mulighed for at stemme til kommunalvalget, hvis man flytter til en anden kommune i perioden den 15. - 21. november 2017. Dette bliver man vejledt om i forbindelse med indgivelse af flyttemeddelelse.

Flytning mellem to kommuner i perioden 7.-14. november 2017:
Hvis du flytter til en anden kommune i perioden 7. -14. november 2017 vil du blive optaget på din nye kommunes tilflyttervalgliste, og skal stemme i din nye kommune.

Flytning mellem to kommuner den 6. november 2017 eller før:
Hvis du flytter mellem to kommuner den 6. november 2017 eller før, bliver du optaget på hovedvalglisten i din nye kommune, og skal stemme ved kommunalvalget dér.

Brevstemt inden flytning til anden kommune?
Ved folketingsvalg videresendes brevstemmer til den nye kommune, hvis en vælger flytter efter at have brevstemt. Dette sker ikke ved kommunal- og regionsvalg, hvor det er lokale kandidater og lister, som stiller op. Du skal derfor møde op i din nye kommune og brevstemme på ny, hvis du flytter til en anden kommune efter at have brevstemt. Din brevstemme tæller ikke med i din gamle kommune, da du på valgdagen ikke længere bor i den kommune. 

Flytning indenfor samme kommune:
Flytter du til en anden adresse indenfor samme kommune, betyder det blot, at du skal stemme ved dit ”gamle” valgsted, hvis flytningen sker efter 6. november 2017. Alternativt kan du brevstemme senest den 17. november 2017 i Borgerservice.

Flytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet til kommunen:

Du skal være flyttet og have anmeldt flytningen til tilflytningskommunen senest tirsdag den 14. november 2017, for at du kan stemme til kommunal- og regionsvalget.
Er dette ikke sket, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionsvalget.

Flytning til udlandet
Hvis du på valgdagen eller inden flytter til udlandet, kan du ikke stemme til hverken kommunal- eller regionsvalget.

Er du i tvivl? Du er altid velkommen til at kontakte Borgerservice, hvis du har spørgsmål til hvor du skal stemme.