Du er her: ForsideFamilie og børnSundhedsplejenSundhedspleje til skolebørn

Sundhedspleje til skolebørn

Sundhedsplejen arbejder med alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Dette foregår som sundhedspædagogiske aktiviteter på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vores tilbud i skoleåret 2017/2018

- 0. klasse: Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.

- 1. klasse: Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejret.

- 4. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.

- 6. klasse: Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale.

- 8. klasse: Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.

- Eleverne indkaldes via skolens Forældreintra. Ønsker I ikke jeres børn skal deltage i disse tilbud, bedes I meddele skolens sundhedsplejerske dette.

- Elever der modtager anden undervisning vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere.

- Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, tilbydes afklarende samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.

- Børn, unge og forældre er altid velkomne, til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.

Rygestop

Elever, der ønsker at holde op med at ryge kan få tilbudt rygestopvejledning af en sundhedsplejerske som er uddannet rygestopinstruktør.
Rygestopinstruktører tilbyder:

• Kort samtale om rygning og motivation for rygestop
• Uddeling af materialer
• Kuliltemåling
• SMS opfølgning
• Individuelt - eller gruppeforløb
• Digitalt rygestop via www.xhale.dk
 

Rygestop-instruktører

Østskolen: Dorthe Adelsbech. Tlf. 5116 9370 eller e-mail: doth@faxekommune.dk

Midtskolen: Anette Høj Borrell. Tlf. 23 64 39 36 eller e-mail: anbo@faxekommune.dk

Vestskolen: Cathrine Daugaard. Tlf. 4034 6415 eller e-mail: cdaug@faxekommune.dk

Børne/ungegrupper

Grupperne er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I grupperne kan børnene/de unge opleve, at de ikke er alene med deres tanker og børnene/de unge får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

Læs mere på :

http://rus.faxekommune.dk/boerne-ungegruppe-O

Særligt tilbud til overvægtige børn på Vestskolen.

Overvægtige børn tilbydes målrettet forløb "Fra Rund til Sund". Kost-, livstil- og motionsvejledning til overvægtige børn. 6-7 konsultationer hos sundhedsplejerske/kostvejleder. Forløb tilbydes til 30 børn med optag i skoleåret 2017/2018.