Du er her: ForsideSkole og uddannelseFolkeskoler og SFOSkoleindskrivning

Skoleindskrivning

Som forælder har du pligt til at sørge for, at dit barn bliver undervist. Du vælger selv, om du indskriver dit barn i en folkeskole, i en privatskole eller om du sørger for hjemmeundervisning.

Digitial Pladsanvisning 

Hvornår indskriver jeg mit barn til skolestart?

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra Faxe Kommune via digital post og gennem annoncer i lokalavisen.

Skoleindskrivning til skolestart 2018 er åben fra den 27. november til og med den 19. december 2017. 

Hvordan indskriver jeg mit barn?

Du indskriver dit barn via www.borger.dk, når der åbnes op for indskrivning i ugerne 48-51, året inden dit barn fylder 6 år.

Du skal bruge den digitale selvbetjening uanset, om du ønsker at skrive dit barn op til folkeskole eller privatskole. 

Har du valgt en af Faxe Kommunes folkeskoler, får du i begyndelsen af marts i det kalenderår, dit barn skal starte i skole, et digitalt brev om hvor dit barn er optaget. 

Oplever du problemer med den digitale indskrivning, skal du kontakte distriktsskolen for at få hjælp.

For at benytte den digitale indskrivning skal du logge på med NemID. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille et via www.nemid.nu eller ved at henvende dig til Faxe kommunes borgerservice.

Hvordan indskriver jeg mit plejebarn?

Det er ikke muligt at indskrive plejebørn via den digitale selvbetjening.

Ved indskrivning af plejebørn tages kontakt til den relevante distriktsskole, som vil hjælpe dig med indskrivningen.

Valg af anden skole end distriktsskolen

Du skal benytte den digitale indskrivning, - også hvis du vælger en privatskole, friskole eller et andet skoletilbud til dit barn, så Faxe Kommune automatisk får besked om dit valg.

Vælger I som forældre, at indskrive Jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, kan der ikke søges om befordring.

Hvis I senere fortryder valget af skole, er jeres barn ikke automatisk sikret optagelse på distriktsskolen. En eventuel optagelse vil afhænge af, om der er plads i klasserne på skolen. Plads på en folkeskole i kommunen vil ske efter reglerne om frit skolevalg.

Udsættelse af skolestart

Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Da skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen. Det er i nogle tilfælde muligt at lade barnet begynde i skole et år senere, end undervisningspligten indtræder. Det kan enten ske, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og være begrundet i barnets udvikling. 

Ønskes skolestarten udsat, skal forældre med forældremyndighed søge om dette via barnets daginstitution.

Du skal forsat benytte den digitale indskrivning, selvom du gennem børnehaven har søgt om at udsætte skolestarten.

Hvilken skole skal mit barn gå i?

Som udgangspunkt optages dit barn i distriktsskolen, men der kan søges om optagelse på anden skole.

Det er Byrådet, der beslutter antallet af kommende børnehaveklasser på de enkelte skoler og afdelinger. Alt afhængig af antallet af børn, vil der være enkelte børn, der ikke kan optages på nærmeste afdeling.

Klassedannelser tager udgangspunkt i følgende politisk vedtagne principper:
• Søskendekriteriet
• Afstandskriteriet.

Det betyder, at er der plads til flere børn i de oprettede klasser, optages først elever med søskende på skolen, dernæst de elever som bor tættest på skolen og til sidst andre elever.

Spørgsmål kan rettes til de enkelte skoler - se kontaktoplysninger her.

Hvordan skriver jeg mit barn op til skolefritidsordning(SFO)?

Ønsker du at dit barn skal gå i SFO skal du tilmelde dit barn via den digitale pladsanvisning

Faxe Kommune tilbyder børn garanteret optagelse i den skolefritidsordning som er tilhørende den respektive skoleafdeling som barnet tilbydes ved klasseplaceringen. 

Dato for skoleindskrivning og åbent hus for skoleåret 2018/2019

I filen under kan du her læse mere om skoleindskrivning og åbent hus på alle Faxe Kommunes skoleafdelinger for skoleåret 2018/2019.

Dato for skoleindskrivning og åbent hus for skoleåret 2018/2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue)