Du er her: ForsideUng i Faxe KommuneUddannelsesmulighederSocial- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Som social- og sundhedsassistent arbejder du med sygepleje, omsorg og aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller på institutioner inden for det psykiatriske område.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Som social- og sundhedsassistent bliver du uddannet til selvstændigt at vurdere behov for og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. Som social- og sundhedsassistent arbejder du med sygepleje, omsorg, aktivitet og rehabilitering på et sygehus, i ældreplejen eller på institutioner indenfor det psykiatriske område.

Hvordan starter jeg?

På kommunens hjemmeside under "Job i kommunen" vil stillingsopslag løbende blive annonceret.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der er mulighed for merit/godskrivning, hvis ansøger har SSH-uddannelsen.

Kan jeg få voksenelevløn?

Faxe Kommune giver voksenelevløn til elever, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Du skal ved elevkontraktens indgåelse være fyldt 25 år.
 • Du skal have 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse.

Hvis kriterierne for voksenelevløn ikke er opfyldt, vil du blive aflønnet efter den kollektive overenskomst, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA.

Realkompetencevurdering

Inden du starter på uddannelsen, vil skolen realkompetencevurdere dig for at planlægge længden på dit uddannelsesforløb.

Værd at vide som social- og sundhedsassistentelev

Tryk her for at læse "Elevbog for SSH og SSA elever" (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvis du ønsker at læse praktikstedsbeskrivelser på de enkelte plejecentre i kommunen, kan du benytte nedenstående link.

http://www.faxekommune.dk/plejecentre-0

Hvis du ønsker at læse om de enkelte boliger til voksne med særlige behov, kan du benytte nedenstående link.

http://www.faxekommune.dk/boliger-voksne-saerlige-behov

Muligheder for videregående uddannelser

Social- og sundhedsassistentuddannelsen giver dig direkte adgang til følgende uddannelser:

 • Sygeplejerske
 • Farmakonom
 • Pædagog
 • Diakoni og socialpædagogik
 • Socialrådgiver

Med supplering af enkelte fag har du med social- og sundhedsassistentuddannelsen adgang til følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut (supplering: Engelsk C)
 • Fysioterapeut (supplering: Engelsk C)
 • Tandplejer (supplering: Engelsk C)
 • Psykonotorisk terapeut (supplering: Engelsk C)
 • Jordemoder (supplering: Kemi C)
 • Katastrofe- og risikomanager (supplering: Matematik C)
 • Bioanalytiker (supplering: Kemi C og Matematik C)
 • Radiograf (supplering: to af følgende fag - Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B)
 • Ernæring og sundhed (supplering: Engelsk C og Bioteknologi A eller Kemi C og enten Biologi C eller Matematik C eller Samfundsfag C)

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du ringe til uddannelseskonsulent Åse Høybye på telefon 51 55 13 19 eller sende en mail til aash@faxekommune.dk

Du kan også få mere information ved at besøge SOSU Sjællands hjemmeside her.