Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriSommerhus, Fritidshus og Flexbolig

Sommerhus, Fritidshus og Flexbolig

Her kan du finde regler og bestemmelser for opførelse af sommerhus eller fritidshus og oplysninger om muligheden for Flexbolig.

Sommerhus & Fritidshus

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet

Du skal have en byggetilladelse, før du begynder at bygge

  • Et nyt sommer-/fritidshus
  • En tilbygning til sommer-/fritidshuset
  • En udestue eller lignende

Inden du søger om byggetilladelse

Skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge.

Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes.

Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

En ansøgning om byggetilladelse

Ansøgning skal ske via www.bygogmiljoe.dk. Endvidere skal der fremsendes tegninger af bygningen, dennes placering på grunden, samt materialebeskrivelse i 1. eksemplar. Du kan se eksempler på tegningsmaterialet i nedenstående vejledning.

Byggevejledning sommerhus

Ansøgningen skal tillige indeholde oplysninger om anvendelse af byggeriet.

Du kan finde en brugerhåndbog til Byg & Miljø portalen her

Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, hvorfor dokumentation for de tekniske bestemmelser efter gældene regler, først skal modtages i forbindelse med færdigmelding. Du kan se eksempler på hvilke oplysninger kommunen skal have i nedenstående vejledning.

Færdigmelding vejledning byggeri

Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesags gebyr.

Såfremt der gives afslag vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.

Når byggearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde byggeriet. Samtidig med færdigmeldingen skal kommunen modtage dokumentation for overholdelse af de tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet, se færdigmelding , og tæthedsprøvning, hvis denne er krævet.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).
Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.

Inden du søger om byggetilladelse, skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge - f.eks. lokalplan eller lignende.

En ansøgning søges via www.bygogmiljoe.dk og vedhæft tegningsmateriale i 1 eksemplarer.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesagsgebyr.
Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.

Når byggearbejdet er slut

Skal du færdigmelde byggeriet.
Så vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).
Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.

Flexbolig

Hvis du overvejer at købe en fritidsbolig, giver "lov om flexboliger" helt nye muligheder. Flexbolig ordningen betyder, at helårshuse kan bruges som fritidsboliger, eller et hjem nr. to. Fordelen ved ordningen er, at der nu er langt flere boliger at vælge imellem, når du skal finde en fritidsbolig.

Fakta om flexbolig
Begrebet flexbolig betyder, at ejeren ikke er bundet af bopælspligt, selvom der er tale om en helårsbolig. Helårsboligen bevarer sin formelle status, uanset at boligen i en periode benyttes som fritidsbolig. Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse. Man kan uden tilladelse efter boligreguleringsloven genoptage helårsbeboelsen.
Der kan være områder, hvor det ikke er muligt at benytte boligen som flexbolig, fordi ejendommen er omfattet af en lokalplan eller servitutbestemmelser, som fastslår, at anvendelsen kun må være helårsbolig. Flexbolig følger ejendommen. I Faxe Kommune er der mulighed for flexboligtilladelse for boliger, som er beliggende uden for byzone.

Kommunen skal godkende
For at kunne gøre brug af de nye muligheder skal ejere af helårsboliger ansøge kommunen om at bruge helårshuset til fritidsformål.
Ønsker du, som ejer af en ejendom, at få tilladelse til at anvende din bolig som flexbolig, kan du rette henvendelse til kommunen på mailadressen: byg@faxekommune.dk