Specialaffald

Batterier - El-sparepærer

Vidste du, at....

...der i 2010 blev indsamlet ca. 7 tons brugte batterier i Faxe kommune?

Batterier

Faxe Kommune har indført en indsamlingsordning af brugte batterier fra husstande.
Batteriordningen fungerer ved, at borgeren putter sine brugte batterier i en klar frysepose og binder en knude på posen. Posen med batterier placeres på låget af papirbeholderen. Når skraldemanden tømmer papirbeholderen, sørger han for at batterierne bliver bragt til særskilt behandling.
Man kan på denne måde få bortskaffet batterier hver fjerde uge.

Større batterier samt akkumulatorer skal fortsat afleveres på genbrugspladserne.

Batterier Batterierne skal placeres i en frysepose på låget af papirbeholderen.

Elsparepærer

Elsparepærer er omfattet af EU's WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Det betyder bl.a., at producenter og importører er forpligtet til at mærke elektrisk og elektronisk udstyr herunder elsparepærer med et symbol (en overkrydset skraldespand), som indikerer, at elsparepærer ikke må smides i skraldespanden.

Kommunerne har ansvaret for at indsamle elektrisk og elektronisk affald fra husholdningerne. I den kommunale indsamling bliver elsparepærer dermed indsamlet særskilt. Du kan aflevere dine brugte elsparepærer på den kommunale genbrugsplads eller andre kommunale indsamlingsordninger for elektrisk og elektronisk affald. Vil du vide mere om reglerne, kan du kontakte din kommune.

Når kommunerne har indsamlet elsparepærerne har producenter og importører som konsekvens af de nye regler om producentansvar pligt til at sørge for affaldshåndteringen i overensstemmelse med de krav der stilles til håndtering af elsparepærer. De ny regler om producentansvar trådte i kraft 1. april 2006.

Glødepærer eller elsparepærer ?

Der tilføres miljøet kviksølv ved forbrænding af kul, og dette har betydning for vurderingen af den samlede tilførsel af kviksølv i forbindelse med brugen i elsparepærer.

I forbindelse med udarbejdelsen af det nordiske miljømærke Svanens kriteriesæt for lyskilder (Nordisk Miljømærkning af lyskilder, Lyskilder 012/3.5 17. november 2004) blev der foretaget en beregning af kviksølv i sparepærerne sammenlignet med det udslip, der sker fra kulfyrede kraftværker. Ifølge baggrundsnotatet er der kviksølv i de lyskilder, som har et lavt energiforbrug, og som samtidig har god farvegengivelse. En konventionel glødepære indeholder ikke kviksølv, men forbruger mere energi, samtidig med at levetiden er kortere end en tilsvarende kviksølvholdig lyskilde.

Konklusionen er, at hvis kviksølvfrie glødepærer erstattes med energieffektive, kviksølvholdige lyskilder, som opfylder miljømærkningens krav, vil der ikke tilføres Norden mere kviksølv end nu. For energibesparelsen giver en mindsket kviksølvemission, som svarer til den mængde kviksølv, der er indeholdt i de energieffektive lyskilder.