Du er her: ForsideSelvbetjeningSPILDEVAND: Minirenseanlæg - ansøgningsskema

SPILDEVAND: Minirenseanlæg - ansøgningsskema

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et minirenseanlæg til spildevand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at lave et minirenseanlæg.

Minirenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune.

Du finder ansøgningsskema her:

Minirenseanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer. Udløbets præcise placering skal indtegnes på et oversigtskortet.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til minirenseanlæg her.

Når minirenseanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af minirenseanlægget samt angivelse af udløbets placering).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om minirensenanlæg på kommunens hjemmeside under Spildevandsrensning i det åbne land, hvor du også kan se en film om minirensanlæg.

Det valgte minirenseanlæg skal være typegodkendt jf. Miljøstyrelsens vejledning 4/1999 om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.