Du er her: ForsideSelvbetjeningSPILDEVAND: Pilerenseanlæg med membran - ansøgningsskema

SPILDEVAND: Pilerenseanlæg med membran - ansøgningsskema

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et pilerenseanlæg til spildevand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at lave et pilerenseanlæg.

Pilerenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune.

Du finder ansøgningsskema til etablering af pilerenseanlæg med membran (fordampningsanlæg) her:

Pilerenseanlæg med membran (PDF-fil åbner i nyt vindue)

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Beregninger til dimensionering af pilerenseanlægget.
  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan
  • beregninger til dimensionering af anlægget

Digital ansøgning

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til pilerenseanlæg her.

Når pilerenseanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af pilerenseanlægget).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om pilerenseanlæg på kommunens hjemmeside under Spildevandsrensning i det åbne land, hvor du også kan se en film om pilerenseanlæg.

Pilerenseanlæg skal opbygges i henhold til Miljøstyrelsens rapport nr. 25/2003 om Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning.

OBS! Etableres pilerenseanlægget i landzone, skal der også ansøges om landzonetilladelse hos Faxe Kommune.