Du er her: ForsideSelvbetjeningSPILDEVAND: Samletank - ansøgningsskema

SPILDEVAND: Samletank - ansøgningsskema

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere en samletank til spildevand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at etablere en samletank til spildevand.
Samletanken skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune.

Du finder ansøgningsskema her:

Samletank (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise samletankens placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til etablering af samletank her.

Når samletanken er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af samletanken).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om samletank til spildevand på kommunens hjemmeside under Spildevandsrensning i det åbne land.