Spildevandsplan

Plan for spildevand i kommunen er fastlagt i Spildevandsplan 2016-2021 og tillæg hertil.

Spildevandsplan 2016-2021

Faxe Kommune, Byrådet, har den 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021.

Spildevandsplan 2016-2021 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Spildevandsplan 2016-2021, bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Spildevandsplanen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Forslaget har været i høring i perioden 28. november 2016 - 3. februar 2017.

De indkomne høringssvar og kommunens bemærkninger kan du se her:

Høringssvar (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog (PDF-fil åbner i nyt vindue)

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 10. januar 2017.

Borgermøde - 10. januar 2017 - Præsentation (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Spildevandsplan 2016-2021 erstatter spildevandsplan 2012-2015. Planen for 2016-2021 giver en status på spildevandsområdet og indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier inden for spildevandsområdet i Faxe Kommune.

Forslag til spildevandsplan 2016-2021 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forslag til spildevandsplan 2016-2021, bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Teknisk notat, forslag til separeringsprojekter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Spildevandsplan 2012-2015

Faxe Kommune, Byrådet, har den 23. august 2012 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2012-2015.

Spildevandsplan 2012-2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forslaget har været i høring i perioden 9. maj - 4. juli 2012.

Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af bl.a. følgende rapporter og notater:

Strategi for det åbne land (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Recipientvurdering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Økonomisk sammenligning af renseløsninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Strukturplan (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgermøde
Faxe Kommune har den 7. juni 2012 afholdt borgermøde om forslag til spildevandsplan.

Præsentationer fra mødet:

Borgermøde - 07.06.2012 - Præsentation 1 og 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgermøde - 07.06.2012 - Præsentation 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan Gisselfeld Kloster, dele af Lysholm Ovenvej / Teestrupvej m.m.

Faxe Kommune, Byrådet har den 15. september 2016 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land 4. Gisselfeld Kloster, dele af Lysholm Ovenvej / Teestrupvej m.m.

Tillæg åbne land Gissefeld Kloster m.m. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Permatopia

Faxe Kommune, Byrådet har den 25. august 2016 vedtaget tillæg til spildevandsplan - Kloakopland for nyt fælles privat spildevandsanlæg Permatopia i Karise

Tillæg til spildevandsplan Permatopia (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan Ny Næstvedvej 35.

Faxe Kommune, Byrådet har den 14. juni 2016 vedtaget tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2015, Kloakering i det åbne land 3 : Ny Næstvedvej 35.

Tillæg til spildevandsplan Ny Næstvedvej 35 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Brandskov m.m., åbent land

Faxe Kommune, Byrådet har den 8. oktober 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land. Brandskov m.m.

Tillæg til spildevandsplan, Brandskov (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Teestrup Nedenvej m.m., åbent land

Faxe Kommune, Byrådet har den 20. august 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land, Teestrup Nedenvej m.m.

Tillæg til spildevandsplan, Teestrup Nedenvej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Nylandsvej m.m., Faxe Ladeplads

Faxe Kommune, Byrådet har den 7. maj 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Nylandsvej m.m. i Faxe Ladeplads.

Tillæg til Spildevandsplan - Nylandsvej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Teglvænget m.m., Faxe Ladeplads

Faxe Kommune, Byrådet har den 7. maj 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Teglvænget m.m. i Faxe Ladeplads.

Tillæg til Spildevandsplan - Teglvænget (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Dalbyvej

Faxe Kommune, Byrådet, har den 27. juni 2013 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Dalbyvej i Dalby.

Tillæg til Spildevandsplan - Dalbyvej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Allegade

Faxe Kommune, Byrådet, har den 30. maj 2013 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Allegade i Haslev.

Tillæg til Spildevandsplan - Allegade (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Sofiendalsvej

Faxe Kommune, Byrådet, har den 13. september 2012 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Sofiendalsvej i Haslev.

Tillæg til Spildevandsplan - Sofiendalsvej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til spildevandsplan, Hylleholt-området

Faxe Kommune, Byrådet, har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Hylleholt-området i Faxe Ladeplads.

Tillæg til Spildevandsplan - Hylleholt (PDF-fil åbner i nyt vindue)