Du er her: ForsideByråd og udvalgByrådSpørgetid ved byrådsmøder

Spørgetid ved byrådsmøder

Faxe Byråd holder hver måned byrådsmøde, og du har som borger i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne.

Spørgetiden ligger i starten af byrådsmødet og bortfalder, hvis der ikke er spørgsmål, når mødet går i gang.

Forretningsorden for spørgetid er udformet således:

  • Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt i Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på 30 minutter.
  • Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmålet kan stilles skriftligt således, at spørgsmålet oplæses af borgmesteren og derefter besvares.
  • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om personen selv.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren, der herefter træffer afgørelse om, hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelsen gives af forvaltningen.
  • Spørgsmål skal være korte, være afgivet indenfor 2 minutter og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
  • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsorden, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af det pågældende punkt på dagsorden.
  • Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, afvises.
  • Det tilkommer borgmesteren at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.