Tale-hørekonsulenterne

Hvis du er bekymret eller i tvivl om dit barns sproglige udvikling, så læs mere her og få information om hvad du kan gøre.

Nogle børn har vanskeligheder ved at udvikle sprog eller tale. Disse vanskeligheder kan forekomme af forskellige årsager. Tale- og sproglige vanskeligheder hos børn mellem 0-6 år kan fx komme til udtryk ved at

  • dit barns tale ikke kommer i gang.. Hvis barnet hiver i tøjet og peger i stedet for at bruge ord. Hvis barnet udelukkende bruger tegn og mimik. Hvis barnet ikke siger noget.
  • dit barn ikke reagerer på tale.. Barnet gør ikke hvad man beder det om. Barnet er afventende. Barnet udviser usikkerhed.
  • dit barn ikke hører.. Når barnet ikke reagerer på kraftige lyde. Hvis barnet ikke udtaler ordene korrekt. Hvis barnet ofte siger "Hvad?" og altid vender det samme øre mod dig når du siger noget. Det første du kan gøre er at gå til øre-næse- halslæge!
  • dit barn udtaler ord utydeligt.. Det er svært for omgivelserne at forstå barnets tale. Siger dit barn fx "dol" i stedet for "sol" eller fx "mør" i stedet for "smør", "tat" istedet for "kat". 
  • dit barns ord har svært ved at komme ud af munden eller sidder fast.. Barnet hopper på ordene. Barnet gentager ordene. Barnet 'taler sort'.

Det kan også være at barnet.. har svært ved at udtrykke ønsker og behov, har en hæs stemme eller pludseligt mister sin stemme, har svært ved at formulere sig generelt, siger sætninger med ord i en forkert rækkefølge, ikke har ret mange ord eller har svært ved at finde ordene.

Hvis du har en bekymring om dit barns sprog anbefaler vi at du kontakter en af tale-hørekonsulenterne eller tager en snak med personalet i det pasningstilbud dit barn er i.

Tale-hørekonsulenterne tilbyder.. konsultation, rådgivning og vejledning. Og vi vurderer behovet for specialpædagogisk bistand. Når vi rådgiver og vejleder videregiver og deler vi viden med forældre og samarbejdspartnere. Når vi underviser et barn er det altid i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Vi arbejder tværfagligt, har fokus på tidlig og forebyggende sproglig indsats. Vi kommer regelmæssigt i kommunens dagpleje, daginstitutioner og skoler. Vores lovgrundlag er Folkeskoleloven og vi tilbyder tale-hørepædagogisk bistand til børn mellem 0-18 år.

Tale-hørekonsulenternes kontaktoplysninger.. Vi er fire tale-hørekonsulenter i PPR der fysisk har hjemme på Tingvej 7 i Haslev og på Sundhedscenteret i Faxe. Herunder kan du finde vores navne og kontaktoplysninger.

Conny Christensen / cchr@faxekommune.dk / Tlf. 5620 39945 + Mobil tlf. 5155 1335/

Janne Gotfredsen / jgo@faxekommune.dk / Tlf. 5620 3935 + Mobil tlf. 2060 2042 / Teamkoordinator /

Lene Møller Olsen / lemoe@faxekommune.dk / Tlf. 5620 3944 + Mobil tlf. 5155 1334 /

Varinka Kierulff Boseman / vabe@faxekommune.dk / Tlf. 5620 3941 + 2125 9357 /