SSP

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem blandt andet skole, socialforvaltning og politiet. Samarbejdet har til formål at styrke netværket omkring barnet eller den unge, og derved forebygge at kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd opstår.

Hvad er SSP

Formålet med SSP - samarbejdet er at forebygge, at kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd opstår og udvikler sig blandt børn og unge.

Ligeledes er en vigtig del af SSP-samarbejdet, at afklare og kortlægge de forebyggelsesmuligheder, der findes lokalt f. eks på skoler, hos politiet og lokalsamfundet.

SSP arbejder med målgruppen 6 – 25 år

Hvordan arbejder SSP

Tanken bag SSP samarbejdet er, at fokus skal lægges på den generelle forebyggelse og det gode liv. I den brede forebyggelse og når børn og unge er i problemer i form af kriminalitet, misbrug eller andet uhensigtsmæssigt adfærd samarbejdes der i SSP i netværket omkring barnet eller den unge. Det betyder, at der i det konkrete arbejde kan involveres mange forskellige fagpersoner, som hver især bidrager med nyttig viden eller erfaring til at forebygge eller løse det konkrete problem. De personer som blandt andet kan inddrages er skolelærere, socialrådgivere, politiet, klubpersonale og ikke mindst de unge selv og deres forældre.

Hvem udgør SSP i Faxe Kommune

Faxe kommune har 3 SSP-konsulenter der organisatorisk er ansat i Familie – og ungeindsatsen. SSP-konsulenternes opgaver er mangeartede, og spænder fra det brede generelt forebyggende arbejde i folkeskolen - til det mere individorienterede arbejde hvor rådgivning til børn-unge og forældre er i fokus, samt opmærksomhed på at netværket omkring den unge samarbejder om at få løst problemerne.

SSP-konsulenterne laver også opsøgende arbejde, og kan oprette Hotspots som en del af det forebyggende og tryghedsskabende arbejde.

Alle folkeskoler i Faxe kommune har SSP-lærere. SSP-lærerenes primære opgave er at undervise i trivselsopbyggende og kriminalitetsforbyggende temaer ud fra teorier om social pejling og social kapital. Derudover giver SSP-lærerene råd og vejledning til kollegaer på skolen og fører samtaler med børn, unge og forældre.

Hvis du vil vide mere om SSPs undervisning i folkeskolen så kig ind på SSPs hjemmeside: www.sspguidefaxe.dk

Hvad kan du bruge SSP til

Alle kan kontakte SSP:
• Forældre som har brug for støtte og råd i forhold til deres børn i forbindelse med kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgere som vil vide mere om unges forhold til alkohol, stoffer og misbrug.
• Forældre som vil have sparring i forbindelse med dannelse af forældrenetværk.
• Forældre hvis barn har misbrugsproblemer eller er ved at få det.
• Erhvervsdrivende der ønsker at gøre en indsats, eller som oplever problemer.
• Frivillige foreninger som f.eks. sportsklubber der vil deltage i en samlet indsats for at styrke det forebyggende arbejde.
• Boligforeninger som har brug for råd og vejledning i konkrete sager eller som savner sparring i nye kriminalitetsforebyggende initiativer.
• Professionelle såsom lærere, pædagoger, butiksansatte mm. som efterlyser viden om den forbyggende indsats, der foregår i Faxe Kommune eller savner råd og hjælp i konkrete situationer.
 

Hvordan kontakter du SSP

SSP-konsulenter

Christina Hansen
Tlf. 56 20 26 15 – 22 19 33 15
E- mail: chhan@faxekommune.dk

Dækker område Øst som er Karise, Faxe og Faxe Ladeplads

Christian Dose Jørgensen
Tlf. 56 20 62 21 – 23 60 83 46
E-mail: chrij@faxekommune.dk

Dækker område Vest som er Haslev samt Terslev

Charlie Larsen
Tlf. 51 70 84 47
Bjlar@faxekommune.dk

Dækker område Midt som er Haslev, Dalby og Rønnede
 

SSP – lærere

Vest skolen:
Afdeling Nordskov - Mia Rahbek mirab@faxekommune.dk  tlf. 56 20 46 90     
Afdeling Vibeeng – Tinie Jochumsen jochu@faxekommune.dk  tlf. 56 20 46 90
Afdeling Terslev - Dorthe Kirstine Lind dorthe.kirstine.lind@skolekom.dk  tlf. 56 20 46 90

Midt skolen:
Afdeling Bavne – Jessi Henriksen jh@bavneskole.dk tlf. 56 20 32 40
Afdeling Sofiendal - Maria Friislund mf@sofiendal.dk tlf. 56 20 32 40
Afdeling Møllevang – Winnie Ipsen wi@moellevang.dk tlf. 56 20 32 40

Øst skolen:
Afdeling Hylleholt - Morten Lund moanb@faxekommune.dk  tlf. 56 20 46 40
Afdeling Rollo – Henrik Lohse Hansen hehae@faxekommune.dk tlf. 56 20 46 40
Afdeling Karise – Catrine Peulecke catni@faxekommune.dk tlf. 56 20 46 40

Ungdomsskolen:
Ak10vet og HU – Jeanette Glud jeglb@faxekommune.dk tlf. 56 20 62 00