Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerStatens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Tilskud til uddannelse under og over erhvervsuddannelsesniveau

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der vælges - se mere på svu.dk. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse* i arbejdstiden.

Eksempel

En montør i en televirksomhed ønsker at uddanne sig til projektleder. Medarbejderen har imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 9. klasse og vil derfor få svært ved
at klare de matematiske dele af opkvalificeringen. Medarbejderen tilbydes derfor matematik som enkeltfag på HF – niveau og modtager SVU for de timer, hun er fraværende i arbejdstiden.

SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.
SVU dækker op til 80 % af højeste dagpengesats. I 2017 er det 3.394 kr. for en uges heltidsundervisning svarende til 37 timer. SVU administreres af SU-styrelsen i  samarbejde med a-kasserne, VUC (Voksenuddannelsescentrene) samt studievalgcentrene. Det er a-kasserne, VUC og studievalg-centrene, der står for vejledning og ansøgningsprocedure. SU-styrelsen har bevillingskompetencen og sørger for udbetaling.
 

* Videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse.

Fordele
Mulighed for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste gør det muligt for den bogligst svageste del af medarbejderne at opkvalificere sig på det almene område.

Sådan gør du
kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for voksenuddannelsesstøtte.

Du kan finde mere information om SVU og betingelser for at modtage uddannelsesstøtten her:

www.ug.dk

www.svu.dk

www.vuc.dk

Blanket til ansøgning om SVU findes på www.svu.dk eller www.vuc.dk