Du er her: ForsideOm kommunenFakta og nøgletalStavemåden for Faxe

Stavemåden for Faxe

Ændret stavemåde fra Fakse til Faxe

Da Sammenlægningsudvalget i sin tid vedtog, at den nye kommune skulle hedde Faxe og staves F A X E skulle navneforslaget sendes til Indenrigsministeriet med en ansøgning om tilladelse til den ny stavemåde. Det forholder sig nemlig sådan, at der er nedsat et Stednavneudvalg, der har kompetence til at bestemme stavemåden på stednavne. I praksis betyder det, at det er Stednavneudvalget, der autoriserer en bestemt stavemåde – altså bestemmer, hvordan stednavne skal staves korrekt.

Stednavneudvalget gav tilladelse til den ny stavemåde, og i praksis betyder det, at stavemåden er blevet omautoriseret, så Fakse pr. 1. januar 2007 staves F A X E. Omautoriseringen har den konsekvens, at alle stednavne, der indeholder noget med Fakse fremover skal staves med X og ikke længere med KS. Derfor hedder det nu Faxe by, Faxe Ladeplads, Faxe Bugt og Faxe Syd.

Den ændrede stavemåde af stednavnet har ingen indflydelse på stavemåden af egennavne – altså navne på foreninger, efternavne, vejnavne eller lignende. Fakse Kunst- og Kulturforening og andre kan derfor fortsat stave Fakse med KS.

Tilladelse fra Stednavneudvalget (PDF-fil åbner i nyt vindue)