Du er her: ForsideSkole og uddannelseAktuelle projekter og indsatserStyrkelse af naturfaglige miljøer på skolerne - Naturlig-vis

Styrkelse af naturfaglige miljøer på skolerne - Naturlig-vis

Gennem Projekt Naturlig-Vis får naturfagsundervisningen på Faxe Kommunes folkeskoler et løft frem til sommeren 2018.

Faxe Kommune er i samarbjde med Stevns og Køge Kommune gået sammen om et fælles tværkommunalt naturfagsprojekt, Naturlig-Vis. Naturlig-Vis skal styrke de undervisningsfaglige kompetencer hos lærerne og udvikle nye undervisningsmetoder, der fremmer læring og styrker de naturfaglige miljøer på skolerne. 

Fælles kommunal strategi - naturlig-vis

Elevernes resultater skal løftes indenfor naturfag de kommende år. Det er et af de helt overordnede mål i skolereformen. Derfor har Køge, Stevns og Faxe Kommune i fællesskab udviklet en fælles kommunal strategi om udvikling af bedre undervisning, der giver større motivation og mere læring for eleverne. Strategien skal dermed også give eleverne lyst til at søge de tekniske og naturfaglige ungdomsuddannelser, når de forlader folkeskolen.

Opkvalificering af lærere

Ialt 140 lærere bliver opkvalificeret til undervisningskompetence i natur og teknik, fysik og kemi, biologi og geografi. Ligeledes uddannes 19 vejledere på diplomniveau. Desuden får alle naturfagslærere faglig opkvalificering ved at deltage i lektionsstudier i studiegrupper.

Styrkelse af naturfaglige miljøer på skolerne

Formålet med Naturfagsprojektet Naturlig-Vis er at videreuddanne alle naturfagslærere. Det fælles tværkommunale projekt vil dermed styrke de undervisningsfaglige kompetencer hos lærerne og udvikle nye undervisningsmetoder, der fremmer læring og styrker de naturfaglige miljøer på skolerne.

Undervisningsarrangementer

Sideløbende med kompetenceudviklingen består projektet af en række undervisningsarrangementer udviklet i samarbejde med lokale virksomheder.

Løbende opfølgning og evaluering

UC Sjælland bidrager med følgeforskning i hele projekt Naturlig-Vis' projektperiode.