Du er her: ForsideSundhedProjekter indenfor SundhedSundhed og trivsel for administrative medarbejdere

Sundhed og trivsel for administrative medarbejdere

I år 2010-2013 havde Faxe Kommune en række tiltag for at fremme sundhed og trivsel blandt de administrative medarbejdere. Projektet hed: Sund, Sjov og Grøn og var støttet af Forebyggelsesfonden. Læs evalueringsrapporten her.

Resumé fra evalueringsrapporten

De administrative medarbejdere i Faxe Kommune har stillesiddende arbejde og stille­siddende adfærd kan betragtes som en selvstændig helbredsmæssig risikofaktor.

Udover fysisk inaktivitet er balancen mellem krav og ressourcer en udfordring.

Faxe Kommune ønsker at løfte sundhedsfremmearbejdet fra personalegode-niveauet til at blive brugt som strategisk redskab.

I Projekt Sund, Sjov og Grøn indgår følgende elementer:

 • Arbejdsmiljørepræsentanter uddannes sundhedsambassadører
 • Sundhedsambassadører motiverer kolleger til at have en mere aktiv arbejdsdag
 • Sundhedsambassadører motiverer kolleger til deltagelse i projektets aktiviteter
 • Tilbud til medarbejderne om deltagelse i forskellige motions- og trivselsaktiviteter i og udenfor arbejdstiden
 • Tilbud til medarbejderne om sundhedssamtaler i arbejdstiden

Alle 10 formål med Projekt Sund, Sjov og Grøn er opfyldt:

 • Alle administrative ansatte kender ”Faxe Kommune – Sund, Sjov og Grøn”.
 • Der er sket kapacitetsopbygning i form af et tværsektorielt samarbejde omkring sundhed – de ansatte og organisationen har opnået mere viden og flere færdigheder til at håndtere og prioritere sundhedsfremmeindsatser.
 • 50% af de administrative ansatte tager imod tilbuddet om sundhedssamtaler.
 • ”Du Bestemmer”-metoden er afprøvet som metodetilgang ved sundhedssamtaler.
 • 50% af de ansatte som deltager i sundhedssamtaler ændrer vaner i en sundere retning (fx mad, motion, rygning, alkohol) og opretholder de nye vaner 6 måneder efter sidste sundhedssamtale.
 • Der er på baggrund af medarbejdernes ønsker startet motions- og trivselsaktiviteter, og evt. madlavningsaktivitet, i alle 4 administrationsbygninger indenfor projektets første år. Tilbuddene fortsætter i resten af projektperioden.
 • 50% af de administrative ansatte har deltaget i minimum 1 motions-, trivsels- eller madlavningsaktivitet.
 • 50% af de ansatte som har deltaget i en eller flere af aktiviteterne oplever, at deltagelsen har haft en gavnlig effekt.
 • Via arbejdsmiljørepræsentanternes opkvalificering til sundhedsambassadører vil der være større fokus på sundhedsfremme end før projektperioden.
 • 50% af de administrative ansatte oplever større arbejdsglæde på baggrund af det øgede fokus på sundhed og trivsel, via trivsels- og sundhedsaktiviteter og via arbejdsmiljørepræsentanternes opkvalificering til sundhedsambassadører.

To ud af tre formål med Projekt Sund, Sjov og Grøn er opfyldt:

 • Opkvalificere arbejdsmiljøindsatsen ved at uddanne arbejdsmiljørepræsentanter til sundhedsambassadører
 • Øge medarbejdernes sundhed og trivsel

Det er ikke lykkedes at opfylde det tredje formål:

 • Skabe et attraktivt arbejdsmiljø i Faxe Kommune, hvor sundhedsfremme og trivsel medtænkes i alle situationer på arbejdspladsen

Hovedkonklusionerne og læringen på vores projekt er:

 • Sundhedssamtaler for administrative medarbejdere øger medarbejdernes sundhed og trivsel.
 • Aktiviteter i og udenfor arbejdstid påvirker medarbejdernes sundhed og trivsel posi­tivt, og styrker samarbejdet. For at få optimalt udbytte, kræver det, at der er mindre travlhed og større ledelsesopbakning og -deltagelse, end vi har haft i vores projekt.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter/ sundhedsambassadører gør en forskel for kollegernes sundhed og trivsel.
 • Der skal være en koordinator/ overordnet tovholder for indsatsen.
 • Ledelsesinvolvering er essentielt for at sundhed og trivsel kan blive en hjørnesten / medtænkes i alle situationer på arbejdspladsen. Set i bagklogskabens klare lys, skulle vi have haft mere fokus på lederne i forhold til at få ejerskab til projektet.
 • Hvis udfordringerne i form af arbejdspres, forandringer, fyringer er for store på arbejdspladsen, vil der oftere være samarbejdsvanskeligheder og konflikter. Vi ser en tendens til, at i de afdelinger, hvor både leder og medarbejdere er pressede i forhold til opgaver, og hvor man også ser at trivsel og samarbejde bliver udfordret, falder overskuddet til at fastholde de sociale og sundhedsfremmende aktiviteter.

Evalueringsrapporten