Du er her: ForsideSundhedSamarbejde om sundhedSundhedsaftale

Sundhedsaftale

Faxe Kommune har indgået en Sundhedsaftale med Region Sjælland. Ønsket er, at vi har et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet mellem det kommunale sundhedsvæsen, dele af det sociale område, patienternes egne praktiserende læger og et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen med hurtige patientforløb og mere ambulant behandling.

Visionen om et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum følges i denne sundhedsaftale op af konkrete målsætninger inden for 5 hovedområder:

  1. Styrke og udvikle den tværsektorielle indsats
  2. Gennemsigtighed i opgavedelingen
  3. Forpligtende samarbejde
  4. Dokumentation og kommunikation
  5. Samarbejde om fælles målgrupper, som er Børn, Borgere med længerevarende sygdomme, Ældre sårbare patienter, Mennesker med sindslidelser og Borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer

Klik her for at læse mere om Sundhedsaftale 2010 - 2014 på Region Sjællands hjemmeside. (Åbner i nyt vindue)