Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerSygedagpenge

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en økonomisk ydelse for borgere der mister sin indtægt ved opstået sygefravær.

Det tilbyder vi

Sygedagpenge er en ydelse, der gives, hvis du rammes af sygdom og bliver uarbejdsdygtig.

Er du lønmodtager, ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til sygedagpenge, såfremt du opfylder visse krav om beskæftigelse m.v.

Nedsatte sygedagpenge kan ydes ved "delvis sygemelding".

Hvordan?

Som lønmodtager kan sygedagpengene udbetales på to forskellige måder: Enten via din arbejdsgiver, som får dagpengerefusion fra kommunen, eller du får udbetalinger fra kommunen.

Er du selvstændig, får du sygedagpengene udbetalt fra kommunen.

Forsikrede ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge får sygedagpengene fra kommunen.

Til hvem?

For at være berettiget til at modtage sygedagpenge skal du som hovedregel:

  • Bo i Danmark
  • Betale skat af din indtægt
  • Opfylde et nærmere fastsat krav om beskæftigelse
  • Være uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst

og

  • Være lønmodtager eller
  • Være ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller
  • Være selvstændig erhvervsdrivende

Hvor meget?

Som lønmodtager beregnes sygedagpengene normalt på grundlag af den indtægt, du ville have været berettiget til, hvis du ikke havde været syg.

Arbejder du med skiftende arbejdstider eller varierende løn, beregnes sagedagpengene på grundlag af din gennemsnitlige arbejdstid/timeløn inden for de seneste fire uger.

Er du forsikret ledig, vil du få det samme beløb, som du ville have fået i arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du var blevet syg.

Er du selvstændig, beregnes sygedagpengene normalt efter skattemyndighedernes seneste årsopgørelse.
Som selvstændig kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge i de to første uger af din sygemelding. Det svarer til den periode, hvor arbejdsgiveren dækker udgiften for lønmodtagere. Læs mere om denne mulighed for sygeforsikring via dette link (åbner i nyt vindue).

Sygedagpengeudbetalingen ophører, når du har fået udbetalt sygedagpenge for mere end 12 måneder inden for de seneste 18 måneder. Der er dog visse undtagelser, hvor kommunen skal tage stilling til, om perioden kan forlænges.

Din ret og din pligt

Når du bliver uarbejdsdygtig har du pligt til at:

  • Sygemelde dig rettidigt.
  • Aflevere den nødvendige dokumentation og deltage i opfølgningen og afklaringen af din sag.

Kan der klages?

Du kan klage over Faxe kommunes afgørelse vedrørende din sygedagpengesag. Dette sker ved, at du indsender klagen inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Klagen sendes til Faxe Kommune, som genvurderer afgørelsen. Fastholdes beslutningen sendes sagen til afgørelse i Beskæftigelsesnævnet.

Hvor kan du få oplysninger?

Yderligere oplysninger om beskæftigelseskrav kan du få via Faxe kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til dagpengeteamet på Ydelseskontoret.

Yderligere oplysninger om forsikring for selvstændige kan du få i dagpengeteamet på Ydelseskontoret og oplysninger om opfølgning og forlængelse af sygedagpengeperioden kan du få i Jobcenter Faxe.