Sygedagpenge

Hvis du er blevet ramt af en sygdom og dermed er uarbejdsdygtig kan du læse om din mulighed for hjælp

Sygedagpenge er en ydelse, der gives, hvis du rammes af sygdom og bliver uarbejdsdygtig.

Er du lønmodtager, ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til sygedagpenge, hvis du opfylder visse krav. Dem kan du læse mere om nederst på siden.

Sygedagpengeudbetalingen ophører, når du har fået udbetalt sygedagpenge for mere end 12 måneder inden for de seneste 18 måneder. Der er dog visse undtagelser, hvor kommunen skal tage stilling til, om perioden kan forlænges.

Bor du i Faxe Kommune og får behov for at sygemelde dig, kan dette ske ved, at din arbejdsgiver eller a-kasse sender en anmodning via www.virk.dk (nyt vindue)
________________________________________

Er du lønmodtager?
Som lønmodtager kan sygedagpengene udbetales på to forskellige måder: Enten via din arbejdsgiver, som får dagpengerefusion fra kommunen, eller som direkte udbetalinger fra kommunen til dig.

Som lønmodtager beregnes sygedagpengene normalt på grundlag af den indtægt, du ville have været berettiget til, hvis du ikke havde været syg.
Arbejder du med skiftende arbejdstider eller varierende løn, beregnes sygedagpengene på grundlag af din gennemsnitlige arbejdstid/timeløn inden for de seneste fire uger.
________________________________________

Er du ledig?
Forsikrede ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge får sygedagpengene fra kommunen. Er du arbejdsledig, er det din a-kasse, som sender anmeldelse. Er du forsikret ledig, vil du få det samme beløb, som du ville have fået i arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du var blevet syg.
________________________________________

Er du selvstændig?
Er du selvstændig kan du få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, ulykke eller arbejdsskade. Sygedagpengene beregnes normalt efter skattemyndighedernes seneste årsopgørelse.

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom.
Som selvstændig kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge i de to første uger af din sygemelding enten fra første eller tredje fraværsdag. Det svarer til den periode, hvor arbejdsgiveren dækker udgiften for lønmodtagere.
Læs mere om muligheden for sygeforsikring her (åbner i nyt vindue).

Retten til at modtage sygedagpenge forudsætter, at du indenfor de seneste 12 måneder har haft selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder indeholdt den seneste måned forud for din sygemelding. Din arbejdstid som selvstændig skal være mindst 18½ time om ugen.
________________________________________

Er du arbejdsgiver?
Er du arbejdsgiver og skal anmelde en medarbejders sygdom, gør du dette ved at fremsende skema via www.virk.dk (nyt vindue)

For at lette behandlingstiden i forhold til, hvornår du modtager din refusion og i forhold til opfølgningen på sagen, er det vigtigt, at Ydelseskontoret modtager anmeldelsen så hurtigt, som muligt.
________________________________________

Betingelser for at modtage sygedagpenge
Du kan få sygedagpenge, hvis du:

• Er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom eller hvis du er kommet til skade 
• Bor i Danmark 
• Betaler skat af din indtægt 
• Opfylder et nærmere fastsat krav om beskæftigelse

Retten til at få sygedagpenge fra kommunen er blandt andet betinget af, at du har haft 13 ugers uafbrudt beskæftigelse og mindst 120 timer i denne periode – eller har en aktuel ret til dagpenge fra en arbejdsløshedskasse.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, kan arbejdsgiveren få refunderet en del af lønnen.

Oplysningsskema og opfølgning
Når anmeldelsen er indberettet, vil du som sygemeldt modtage et oplysningsskema.

Det er vigtigt at udfylde dette skema så udførligt som muligt og returnere det indenfor den angivne tidsfrist. Jobcentret vil herefter indkalde dig til en samtale eller ringe til dig så hurtigt som muligt og senest otte uger efter første sygedag.
Formålet med samtalen i jobcentret er, at du får hjælp til at fastholde dit arbejde, eller kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
Opfølgning vil efterfølgende ske mellem hver fjerde uge og tredje måned. Dette gælder i hele sygeforløbet for at støtte dig i din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil senest ved anden opfølgning blive udarbejdet en opfølgningsplan for resten af dit sygeforløb.