Du er her: ForsideSelvbetjeningSygedagpenge til kronisk syge i arbejde - dp 211 (§ 56)

Sygedagpenge til kronisk syge i arbejde - dp 211 (§ 56)

HUSK underskrift fra arbejdsgiver inden blanketten sendes ind til kommunen.

56 aftalen betyder at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse. Dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

Du kan søge en §56 når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse. Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år. I tvivlstilfælde kan det faktiske hidtidige fravær på grund af lidelsen tillægges betydning i vurderingen. Aftalen kan godkendes for 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Det har du brug for at kunne udfylde blanketten:

NemID/Digital signatur

Cpr nr.

Datoer for fravær inden for de sidste 12 måneder