Sygepleje

Hjemmesygepleje
Du kan få sygepleje i eget hjem eller på sygeplejeklinikkerne. Det kan eksempelvis være sårpleje, medicindosering eller smertebehandling.

Sygepleje

Du kan få sygepleje i dit eget hjem efter lægeordination.

Sygeplejen kommer dag og aften efter behov.

Sygeplejens personale giver eksemplevis gode råd om kost og motion, giver medicin, skifter forbindinger, behandler dig for smerter og kan også pleje dig, hvis du er alvorligt syg.

Klik her for at se en film om hjemmesygepleje udarbejdet af Region Sjælland

Sygeplejeklinikker

Borgere, der er visiteret til sygeplejeydelser har mulighed for at modtage disse ien af kommunens to sygeplejeklinikker.

Sygeplejeklinikkerne er et tilbud til borgere der selv har mulighed for at transportere sig

Som udgangspunkt kan alle borgere visiteres til sygeplejeklinikkerne. Sygeplejerskerne visiterer til klinikkerne i dialog med den enkelte borger.

På sygeplejeklinikkerne tilbydes blandt andet følgende ydelser:

  • Sårpleje
  • Kompressionsbehandling
  • Udredning af inkontinens
  • Injektioner
  • Medicindosering

Adresser

Sygeplejeklinikkerne er placeret på:
Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, Bygning 2, indgang G
4640 Faxe

Tycho Brahe Centret
Tycho Brahes Vej 2, kælderen
4690 Haslev

Klik her for at læse Servicedeklaration for Sygeplejeklinik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kontakt

Har din læge ordineret sygepleje, sker tildelingen heraf af Visitation Pleje.

Visitation Pleje

Telefonvagt: 5620 3430
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00

Hjemmesygeplejen

Telefon 5620 4450, tryk 3 for sygeplejen
Telefontid alle hverdage kl. 09.00-15.00