Du er her: ForsideFamilie og børnTandplejenTandregulering

Tandregulering

I Faxe Kommunale Tandpleje bliver alle børn undersøgt for tandstillingsfejl i 10-11 års-alderen. Sundhedsstyrelsen har opstillet retningslinier for, hvornår den kommunale tandpleje skal tilbyde en tandreguleringsbehandling.

Falder jeres barns tandstilling ind under retningslinierne for behandling - Link til sundhedsstyrelsen - vil behandlingen foregå i Faxe Kommunale Tandpleje. Behandlingen er vederlagsfri.

Falder jeres barn ikke under retningslinierne fra sundhedsstyrelsen, vil det betyde, at den kommunale tandpleje ikke kan / ikke er forpligtet til at tilbyde behandling. I har dog altid mulighed for at få jeres barn behandlet hos en privat praktiserende specialtandlæge, men for egen regning.

Valget af behandlingsprincip afhænger af tandstillingsfejlen og barnets alder. Derfor bliver der altid lavet et materiale (aftryk af tænderne, røntgenbilleder af tænder, kranie og hånd) før en igangsættelse af behandlingen for at kunne stille de rigtige diagnoser og vælge den bedst mulige behandlingsform for den enkelte. Nogle gange vil det blive nødvendigt at skulle trække tænder ud for at få tilstrækkelig plads.

Et godt stabil resultat opnås kun ved hjælp af en dynamisk indsats fra den der skal bruge bøjlerne. Da behandlingerne ofte strækker sig over flere år, er en opbakning fra forældrene til deres børn nødvendig. Nogle gange opnås det ønskede resultat ikke. Dette kan skyldes
• Udeblivelser
• Manglende brug af bøjler
• Dårlig mundhygiejne, således at behandlingen må afbrydes
• At tænderne ikke kan tåle at blive flyttet, og at man derfor må søge et kompromis. Derfor tages løbende røntgenbilleder

Flere oplysninger om tandregulering fås på www.denkommunaletandpleje.dk